Energeticky nezávislý dom - vlastná elektrina, teplo i voda

Pojem “sebestačné bývanie” môže vyvolať rôzne predstavy. Nemusíme však žiť ako Robinson Crusoe. V tomto článku sa zameriame na energeticky nezávislé domy, ktoré nie sú pripojené na verejný vodovod alebo elektrickú sieť. Tieto ostrovné domy sú plne sebestačné alebo čiastočne využívajú verejnú sieť a zároveň využívajú vlastné zdroje energie. Ponúkneme vám prehľad alternatív, ktoré môžu zabezpečiť sebestačnosť vášho domova.

undefined

Zdroj elektrickej energie

Solárne kolektory

Solárne kolektory slúžia iba na ohrev úžitkovej vody.

Tá sa v domácnosti využíva na stenové a podlahové vykurovanie, na sprchovanie a umývanie riadov.

Solárne kolektory ľahko zabezpečia prenos tepla zo slnečných lúčov. Aký počet kolektorov je pre vás ten najvhodnejší, je potrebné vypočítať na základe predpokladanej spotreby a tiež elektrických spotrebičov, ktoré sa budú v domácnosti využívať. Správne nasmerovanie a sklon kolektorov sú kľúčové pre ich správne fungovanie. O vhodné umiestnenie sa postará inštalačná firma.

Spotrebičmi, ktoré budú pre svoj chod využívať získenú energiu sú napríklad chladnička, mraznička, práčka, umývačka riadu, vysávač, sporák, mikrovlnná rúra či digestor. Čítate dobre, energia získaná zo slnka utiahne prevádzku všetkých vašich veľkých spotrebičov. Do tejto kategórie sa zaraďuje tiež vysávač, žehlička, kuchynské roboty, kávovary, holiace strojčeky, fény alebo žehličky na vlasy.

So solárnymi kolektormi sa spájajú vysoké prebytky elektrickej energie. Preto ak máte bazén, predĺži sa vám kúpacia sezóna až o 3 mesiace. Do bazéna môžete doplniť horúcu vodu, ktorú slnko zohrialo pomocou solárnych panelov.

Mohlo by vás zaujímať

Je výhodné investovať do väčšieho množstva solárnych kolektorov a nahradiť nimi časť strešnej krytiny. Cena kvalitnej strešnej krytiny nie je totiž omnoho nižšia, než samotný kolektor. Takýmto spôsobom dokážete nahradiť časť strechy, ktorá by bola aj tak prekrytá solárnym kolektorom a využiť ju oveľa efektívnejšie. Vždy je lepšie pridať na strechu dva až tri panely navyše, než sa zahrávať s výpočtami účinnosti jednotlivých panelov - kvôli obavám o dostatočné množstvo energie. Pri menšom domčeku je možné pokryť celú strechu solárnym systémom namiesto použitia strešnej krytiny. Výhodou tohto postupu je správna funkcionalita kolektorov aj počas dní, kedy slnko dostatočne nesvieti.

Životnosť solárnych kolektorov a fotovoltických panelov je dvadsať až päťdesiat rokov.

Fotovoltické panely

Fotovoltické panely nám vyrábajú zadarmo elektrickú energiu. Stávajú sa tak kľúčovou inštaláciou k úplnej sebestačnosti domu. Energiu v domácnosti využijeme priamo alebo ju môžeme uložiť do solárnych batérií. Takto vyprodukovaná energia nám poháňa všetky elektrické spotrebiče a slúži na ohrev úžitkovej vody, ktorou je možné dom vykurovať.

undefined

Fotovoltika sa od solárnych kolektorov líši nielen svojou funkciou, ale tiež vzhľadom. Konštrukcia fotovoltických panelov je jednoduchšia, panely sú menšie a vďaka tomu aj jednoduchšie na údržbu. Fotovoltický systém sa umiestňuje iba na streche nehnuteľnosti alebo na konštrukcii pevne spojenej s nehnuteľnosťou. Týmto miestom je napríklad strieška terasy spojená s domom. Na type strešnej krytiny vo všeobecnosti nezáleží.

Energia získaná z obnoviteľných zdrojov predstavuje iba doplnkový zdroj energie. Nie vždy je preto možné pokryť plnú potrebu požadovaných energií. Treba premýšľať aj nad hlavným zdrojom tepla, ktorým je napríklad kotol na tuhé palivo alebo tepelné čerpadlo. Fotovoltické panely produkujú aj počas zimných mesiacov dostatok elektrickej energie. Na vykurovanie domu to však málokedy stačí, a tak nastupuje na scénu hlavný zdroj vykurovania. V tomto prípade sa môže jednať o tepelné čerpadlo, ktoré bude poháňané elektrinou získanou práve z fotovoltických panelov. Tým posuniete svoju domácnosť na vyššiu úroveň na ceste k nezávislosti.

Prebytok vyrobenej elektrickej energie z fotovoltických panelov je možné ukladať do solárnej batérie. Do batérie sa počas dňa uloží prebytok vyprodukovanej energie, ktorú použijeme vo večerných hodinách.

O fotovoltických paneloch sa viac dozviete v článku o tom, ako naplno využiť slnečné lúče.

Ukladanie prebytočnej energie

S energiou získanou zo solárnych kolektorov sa spája tiež ukladanie prebytočnej energie. Prebytok elektrickej energie z fotovoltických panelov je možné ukladať do batérií. Prebytok tepla zo solárnych kolektorov zase využijeme na ohrev bazéna.

Energia uložená v batérii

Medzi dôležité kritériá pri úložných batériách patrí:

- Bezpečnosť. Môže byť zabezpečená lítium-železo-fosfátovou batériou (neprehrieva sa a nevypúšťa do okolia toxické zložky).

- Životnosť. Spomínaná lítiová batéria vie zabezpečiť tristo až tisíc nabíjacích a vybíjacích cyklov. Životnosť batérie záleží od frekvencie používania.

- Možnosť servisu. V prípade poruchy je pri kvalitnej batérii jednoduché opraviť alebo vymeniť niektoré časti.

Pri dodržaní týchto kritérií už pri stavbe alebo rekonštrukcii sa môžete vyhnúť problémom v budúcnosti. Investícia sa nám nielen vyplatí, ale aj vráti.

Energia uložená vo vode

Jedna z najlacnejších "batérií" na svete je voda. Je potrebná akumulačná nádoba, do ktorej sa voda ukladá. Voda v akumulačnej nádobe slúži na vykurovanie domu a tiež ako úžitková voda. Tú ďalej v domácnosti využijete na sprchovanie, umývanie riadov alebo napustenie bazéna.

Slnko zohreje vodu cez solárny systém aj v chladnejšom období. To či bude následne potrebné doplnkovo vykurovať domácnosť a zohrievať teplú vodu kotlom na tuhé palivo, záleží na celkovej spotrebe domácnosti a množstve slnka dopadajúceho na panely.

Dôležitý je optimálny pomer medzi energiou získanou z fotovoltiky a spotrebou domácnosti.

Treba brať ohľad na to, do akej miery je domácnosť sebestačná.

V prípade nie úplne samostatného domu batéria pomáha rozkladať výkon z fotovoltiky do celého dňa, aby sa nepreťažovala sieť. Pri ostrovných domoch sa spotreba ráta cez tabuľku spotrieb . Táto tabuľka zahŕňa všetky spotrebiče, ktoré potrebujeme v objekte napájať. Podľa výsledného výpočtu je možné vybrať si ten správny druh batérie pre ukladanie nespotrebovanej energie.

Zdroj vody

Všetci denne využívame vodu - či už pitnú alebo úžitkovú. Pripojenie k verejnému zdroju vody je pohodlnejšie dovtedy, kým nenastane výpadok elektriny. Nastáva situácia, kedy nie je možné poriadne si umyť ruky a o dlhšom sprchovaní nie je ani reč. Ale viete si predstaviť, že máte vlastný zdroj, ktorý dokáže dennú spotrebu vody pokryť? So zbernou nádobou alebo studňovou vodárňou budete mať vždy prístup k vlastnému zdroju vody.

Studňová vodáreň

Ako automatickú domácu vodáreň označujeme komplet čerpadla a ďalšieho príslušenstva, ktoré zásobuje domácnosť pitnou vodou. Dôležitými parametrami pre výber vodárne je konštrukcia a spôsob ovládania. Obľúbeným riešením sú vodárne s tlakovou nádobou.

Jedná sa o kombináciu samonasávacieho čerpadla, veľkej tlakovej nádoby a tlakového spínača. Rozhodujúci je výtlak čerpadla a veľkosť tlakovej nádoby.

Akú veľkú tlakovú nádobu zvoliť, závisí od počtu ľudí v domácnosti a počtu odberných miest. Vo všeobecnosti platí, že pre bežnú, štvorčlennú rodinu volíme nádobu s objemom 80 až 100 litrov. Menším rodinám a do sezónnych objektov stačia nádoby s menším objemom.

Na začiatok je dôležité rozhodnúť sa či budeme inštalovať ponorné alebo povrchové čerpadlo. Obidva varianty majú svoje výhody.

undefined

Povrchové čerpadlo

Na realizáciu povrchovej vodárne sa používajú samonasávacie čerpadlá. Sú to čerpadlá, ktoré nasávajú vodu zo studne alebo iného zdroja vody, ktorým je napríklad dažďový rezervoár. Túto vodu dopravujú do objektu. Sú vhodné pre domácnosti, ktoré nemajú studňu hlbšiu ako osem metrov, pretože sú limitované hĺbkou sania. Povrchové čerpadlá vo väčšej hĺbke nedokážu vyvinúť dostatočný výkon.

Samonasávacie čerpadlá môžeme kombinovať s veľkou tlakovou nádobou alebo si môžeme vybrať podobu kompaktnej automatickej vodárne. Pri väčšine modelov týchto čerpadiel je potrebné počítať s vyššou hlučnosťou.

Ponorné čerpadlo

Pre veľkú časť domácností je ponorné čerpadlo najvhodnejším riešením, ako zásobovať objekt pitnou vodou. Ak máte hlbšiu studňu alebo vzdialenejší zdroj vody a blížite sa k limitu osem metrov, je potrebné zvoliť práve ponorné čerpadlo.

Press control

Moderným riešením je kombinácia čerpadla s tlakovým spínačom. Takéto zariadenie sa nazýva press control. Akonáhle pustíme vodu z kohútika, systému poklesne tlak a inštalácia na základe tejto informácie spustí čerpadlo.

Naopak, keď sú všetky kohútiky zatvorené, press control automaticky čerpadlo vypne. Do systému sa inštaluje malá tlaková nádoba s objemom päť až osem litrov. Slúži na vyrovnávanie drobných odberov vody a optimalizuje výkon čerpadla.

Zberná nádoba na vodu

Nie každá domácnosť disponuje vŕtanou studňou. Ďalším spôsobom, ako si zabezpečiť vodu, je zberná nádoba. Počas daždivých dní sa do nádoby ukladá voda, ktorú je následne možné využívať ako úžitkovú alebo dokonca pitnú. Zberná nádoba môže byť nadzemná a podzemná a máme tiež na výber z rôznych objemov. Aký objem zvoliť záleží na počte ľudí v domácnosti a spotrebe vody.

Nadzemná zberná nádoba na vodu

Nadzemné varianty zberných nádob sú vhodné iba ako dočasné riešenie. Menšie zásobníky sú určené predovšetkým na uskladnenie dažďovej vody, ktorú chceme využívať na polievanie menších záhonov.
Nadzemné zberné nádoby majú niekoľko nevýhod, kvôli ktorým majú nízku popularitu: priestorová náročnosť, rýchlejšie množenie baktérií a náročná údržba počas zimných mesiacov.

Podzemná zberná nádoba na vodu

Podzemné nádoby sú vhodnejším riešením zachytávania dažďovej vody s porovnaním jej nadzemného variantu. Sú stopercentne vodotesné a majú dlhú životnosť. Uloženie pod zemou prináša niekoľko výhod: nezaberajú miesto na pozemku, nie sú viditeľné a keďže nie sú na priamom slnku, uložená voda sa neprehrieva. Tým sa nevytvárajú riasy a baktérie sa v nej množia veľmi pomaly. Poslúži aj ako zásobáreň pitnej vody.

Aj napriek filtrom, ktoré ponúkajú mnohí výrobcovia nie je vždy možné dažďovú vodu vyčistiť tak, aby dlhodobo spĺňala kritériá pitnej vody. Zbernú nádobu najviac oceníte vtedy, keď nebude možné prostredníctvom elektrickej energie dopraviť vodu zo studne. O zásobovanie pitnou vodou sa v krízových situáciách postarajú hasiči.

Zdroj tepla

Zdroj tepla v domácnosti je v dnešnej dobe častou témou mnohých rodín. Pri stavbe či rekonštrukcii sa oplatí starostlivo premýšľať o plánovanom riešení. Bude výhodné naozaj dlhodobo? Investícia do kotla na tuhé palivo alebo do kvalitného tepelného čerpadla je síce vyššia, no znížené mesačné náklady robia z týchto zdrojov návratnú investíciu. Ak chceme docieliť energetickú nezávislosť v oblasti vykurovania, musíme brať ohľad nielen na to, aby boli energeticky efektívne jednotlivé časti sústavy. Vykurovací systém je zložený z troch komponentov, ktoré sa postarajú o: výrobu tepla, distribúciu tepla a odovzdanie tepla.

V prípade, že zanedbáme niektorý z týchto prvkov, znehodnotíme energetickú efektívnosť celej sústavy.

Kotol na drevo/pelety

Kotol, ktorý funguje na biomasu, vytvára teplo z tuhého paliva a spaľovaním ho premieňa na teplo. Teplom následne vykuruje daný objekt (radiátory, podlahové kúrenie) alebo tiež zohrieva úžitkovú vodu.

undefined

Pelety

Pelety sa vyznačujú vysokou energetickou hodnotou a nízkym obsahom popola. Nespôsobujú alergie a neobsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Spaľovaním peliet vytvára kotol na tuhé palivo takmer nulovú emisiu. Znamená to, že pri spaľovaním sa vypustí do ovzdušia iba také množstvo CO2, aké strom za svoj život absorboval. Pelety sa z tohto dôvodu považujú za najčistejšie palivo na svete. Proces spaľovania peliet je v špeciálnom kotli automatizovaný.

Drevo

Drevo je obnoviteľná a pomerne ľahko dostupná surovina. Pri kúrení drevom máte výdavky a reguláciu vo vlastných rukách. Nevýhody pri kúrení drevom sú viaceré. Jednou z nich je prácna manipulácia s drevom. Ak máte vlastné drevo, bude pravdepodobne do pracovného procesu začlenená celá rodina a bude vás to stáť veľa času. Drevo treba pripraviť a budete potrebovať aj dostatok miesta na jeho vysušenie. Ak nemáte vlastné drevo, je možné ho objednať až domov. Táto varianta je finančne náročnejšia.

Uhlie

Posledným typom tuhého paliva je uhlie. Aj keď je jeho cena veľmi nízka a mohlo by sa zdať, že je to výhodná investícia, nie je to tak. Kvôli množstvu prachu, ktorý sa hromadí pri každej manipulácii, je celá prevádzka veľmi "ufúľaná". To isté platí aj v prípade, ak si vyberiete kotol s automatickým prikladaním. Ďalšou nevýhodou je, že kotol je potrebné čistiť aspoň každé 3 dni, najlepšie každý deň. Kúrenie uhlím sa preto neodporúča a pre modernú domácnosť je úplne nevhodné.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo patrí medzi ekologické a veľmi perspektívne zariadenia.

Zdroje, ktoré pre svoj chod využíva, sú obnoviteľné a vy sa tak vďaka nim ľahko stanete energeticky sebestačnými.

Na trhu je ponuka viacerých typov tepelných čerpadiel a tými sú:

Vzduch-voda

Tento typ je najekonomickejší na kúrenie a ohrev úžitkovej vody. Čerpadlo vzduch-voda je vhodné pri kúrení radiátormi a pri podlahovom vykurovaní.

Je výkonné aj v teplotách mínus 20 stupňov Celzia a počas leta ho využijete ako klimatizáciu.

Vzduch-vzduch

Tento typ má najnižšiu obstarávaciu cenu. Čerpadlo vzduch-vzduch je vhodné používať ako klimatizáciu aj ako odvlhčovač vzduchu.

Jeho inštalácia je rýchla a výrazne znižuje náklady na elektrinu v porovnaní s elektrickým vykurovaním.

Zem-voda

Tento typ sa vyznačuje vysokou efektivitou nezávislou na vonkajšej teplote. Čerpadlo zem-voda je vhodné ako jediný, hlavný zdroj vykurovania.

Je bez hluku a nie je potrebná žiadna údržba.

Bližšie informácie nájdete v našom článku o tepelných čerpadlách.

O tepelné čerpadlá je veľký záujem, preto je čakacia doba na toto zariadenie až niekoľko týždňov. V prípade, záujmu o tepelné čerpadlo, nás kontaktujte už teraz.

V Renova Install vám poradíme pri správnom výbere čerpadla s ohľadom na vaše preferencie. Následne sa postaráme o kompletnú inštaláciu a pomôžeme vám aj so získaním štátnej dotácie.

Čo je blackout

Blackout je pojem, ktorý označuje rozsiahly výpadok elektrickej energie na veľkom území po dobu desiatok hodín alebo dokonca dní.
V modernej domácnosti si takmer vôbec neuvedomujeme, aký pohodlný život vedieme. Rozsiahly výpadok dokáže zasiahnuť veľké množstvo obyvateľov a susedia nám v takejto situácii nepomôžu. Sami sa totiž potýkajú s rovnakými problémami ako my. Až v okamihu, kedy na chvíľu vypadne elektrina, zisťujeme, že sa nám nenabíja mobil, počítač, nemáme svetlo, netečie nám voda. Nezohrejeme si jedlo ani na varnej doske, ani v mikrovlnke.

Aj keď takéto výpadky nie sú v našich končinách príliš časté, vždy nás vedia nepríjemne prekvapiť v tú najnevhodnejšiu chvíľu.

undefined

Výpadok môže nastať v prenosovej sústave a dôvodov je častokrát viac: prírodné vplyvy, poruchy v prenosových sústavách alebo napríklad aj mimoriadne vysoká spotreba v lete vplyvom vysokého využívania klimatizácií. To všetko môže spôsobiť, že si budeme po večeroch svietiť len sviečkou alebo prenosným LED svetielkom. Aj v takýchto situáciách oceníme sebestačný dom, ktorý nebude závislý od pripojenia ku sieti.

Ako sme sa v článku mohli presvedčiť, spôsobov, ako náš dom premeniť na sebestačný príbytok je niekoľko a na komforte určite neuberajú. Prostredníctvom vlastného zdroja energie bude mať vaša domácnosť minimálne výdavky. Navyše sa nám pri nezávislých domoch investícia do bývania časom vráti.

Autor: Lukáš Frčo

Dátum publikácie: 31.1. 2024

Tím odborníkov

Lukáš Frčo

GENERÁLNY RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

CENOVÉ PONUKY RODINNÉ DOMY

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

PLÁNOVANIE / DOTÁCIE

+421 948 759 508

office.renovainstall@gmail.com

Michal Dubovec

CENOVÉ PONUKY DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

+421 948 760 481

renovainstall4@gmail.com

Marek Chovančák

HLAVNÝ SERVISNÝ TECHNIK

+421 948 760 482

office.renovainstall@gmail.com

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs