Ako funguje tepelné čerpadlo v spojení s radiátormi?

Tepelné čerpadlo funguje na princípe výmeny tepla a dokáže zo vzduchu alebo pôdy extrahovať teplo. Získané teplo sa následne využíva na ohrev vody v radiátoroch. Využitie tepelného čerpadla v kombinácii s radiátormi zaisťuje rovnomerné vykurovanie a zabezpečuje príjemnú teplotu v každej miestnosti.

Tepelné čerpadlo je pre radiátory ekologickou voľbou, pretože nevyužíva fosílne palivá a neznečisťuje ovzdušie. Existuje niekoľko typov tepelných čerpadiel, ktoré je možné použiť spolu s radiátormi: geotermálne, vodné a vzdušné.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda a napojenie na radiátory

Tepelné čerpadlo voda-vzduch využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Odoberá vonkajší vzduch pomocou ventilátora a prenáša ho cez tepelný výmenník. Z výmenníka prenáša získané teplo do vody. Na uskladnenie tepla sa využíva zásobník teplej vody. Keď teplota vody v zásobníku klesne pod určitú úroveň, tepelné čerpadlo sa opäť spustí a začne vodu ohrievať.

Tepelné čerpadlo vzduch - voda napojené na radiátory vytvára tlak a tlačí vodu cez rúry radiátorov. Cez radiátory sa teplo uvoľňuje do interiéru. Po dokončení okruhu sa ochladená voda vráti späť do zásobníka a cyklus sa opakuje.

Efektivita tepelného čerpadla sa môže líšiť v závislosti od teploty vonkajšieho prostredia. Závisí tiež na tom, ako je navrhnutá konkrétna inštalácia pre tepelné čerpadlo. Radiátory musia byť schopné spracovať teplo, ktoré čerpadlo poskytuje.

Kúrenie tepelným čerpadlom s radiátormi je vhodné pre miesta, kde nie je k dispozícii zemný alebo vodný zdroj.

undefined

zdroj: abeceda-cerpadel

Čo robiť pri starších radiátoroch?

Tepelné čerpadlo je možné pripojiť na staršie radiátory. Staršie radiátory môžu byť navrhnuté pre vykurovanie pri vyšších teplotách vody, ktoré sa zvyčajne používajú v systémoch s kotlami na tuhé palivo alebo plynovými kotlami. Je potrebné dbať na to, aby bol systém správne navrhnutý a nainštalovaný. Iba tak je možné zabezpečiť primeranú účinnosť a výkon systému.

Pri spojení tepelné čerpadlo a radiátory je potrebné prispôsobiť systém tak, aby pracoval s nižšími teplotami vody, ktoré tepelné čerpadlo poskytuje. To môže vyžadovať zmenu niektorých prvkov systému, aby sa zabezpečila primeraná účinnosť a výkon. Je potrebné zabezpečiť dôkladné prehliadky radiátorov a previesť potrebné opravy pred pripojením tepelného čerpadla. Ak sú staršie radiátory skorodované alebo poškodené, môže nastať problém s únikom vody alebo inými poruchami, ktoré ovplyvnia ich výkon.

V prípade, že plánujete inštalovať tepelné čerpadlo do starého domu domu, je dôležité zohľadniť nielen stav radiátorov, ale aj tepelnú stratu domu. Ak z domu uniká teplo v neprimeranom množstve, tepelné čerpadlo nepracuje efektívne. Okrem toho je možné, že vám bude pri nedostatočne izolovanom dome zamietnutá štátna dotácia na tepelné čerpadlo. Únik tepla z domácnosti je najčastejším dôvodom vysokých účtov za vykurovanie, nečakajte kým bude neskoro. V Renova Install vám pomôžeme zistiť tepelnú stratu vášho domu termovíznym meraním a navrhneme riešenia.

undefined

zdroj: unsplash

Najvhodnejšie tepelné čerpadlá

Na vhodnosť tepelného čerpadla majú vplyv:

- požiadavky na kúrenie

- veľkosť domu

- klimatické podmienky

- dostupnosť energie

- finančné možnosti

Vo všeobecnosti sú voda-voda a zem-voda tepelné čerpadlá považované za najefektívnejšie. Využívajú relatívne stabilnú teplotu podzemnej vody alebo zeme. Tepelné čerpadlá vzduch-voda a vzduch-vzduch sú zvyčajne lacnejšie a jednoduchšie na inštaláciu, ale môžu byť menej efektívne v oblastiach s výrazne nízkymi teplotami.

Aj napriek tomu, že môžu byť tepelné čerpadlá pomerne nákladné na inštaláciu, ich vysoká účinnosť a nízka spotreba energie dlhodobo znižujú náklady na kúrenie. Úspora energie dokáže veľmi kompenzovať počiatočnú investíciu. Pri rozhodovaní, aké tepelné čerpadlo vybrať, je dôležité brať do úvahy nielen počiatočné náklady na tepelné čerpadlo, ale aj jeho účinnosť a výhody v priebehu celého životného cyklu.

Ak zvažujete využiť tepelné čerpadlo v kombinácii s radiátormi, v Renova Install vám radi poradíme. Pomôžeme vám s výberom zariadenia aj s vybavením dotácie. Stačí nás kontaktovať.

Autor: Lukáš Frčo

Dátum publikácie: 28.1. 2024

Tím odborníkov

Lukáš Frčo

GENERÁLNY RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

CENOVÉ PONUKY RODINNÉ DOMY

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

PLÁNOVANIE / DOTÁCIE

+421 948 759 508

office.renovainstall@gmail.com

Michal Dubovec

CENOVÉ PONUKY DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

+421 948 760 481

renovainstall4@gmail.com

Marek Chovančák

HLAVNÝ SERVISNÝ TECHNIK

+421 948 760 482

office.renovainstall@gmail.com

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs