Zbavte sa závislosti od plynu - zvoľte si do domácnosti tepelné čerpadlo

Častou požiadavkou zákazníkov pri stavbe alebo prerábke domu či bytu je, aby chod domácnosti čo najmenej zaťažoval prírodu. Aktuálne sa k tomu pridáva aj myšlienka, ako v dohľadnej dobe nahradiť zemný plyn všade tam, kde je to možné.

Výška ceny plynu reaguje na vojnový stav medzi Ruskom a Ukrajinou a každý by mal počítať s tým, že ceny plynu sa usadia na vyšších priečkach, ako tomu bolo doteraz. Zásadným plánom je tiež postupné ukončovanie vykurovania budov plynom a ďalšími fosílnymi palivami do roku 2040. Do tej doby majú skončiť aj dotácie na plynové kotly.

V oblasti vykurovania máme na výber tepelné čerpadlá, patriace medzi technológie, ktoré sú schopné splniť očakávania týkajúce sa kvality a zároveň nákladov.
Patria medzi ekologické zariadenia, keďže zdroje, ktoré tepelné čerpadlá využívajú, sú obnoviteľné a vy sa tak vďaka nim ľahko stanete energeticky sebestačnými. Tepelné čerpadlá sú dnes veľmi perspektívnymi zariadeniami - nie len pre domácnosti a komerčné budovy, ale rovnako aj pre verejný sektor.

undefined

Čo je tepelné čerpadlo

Jednoducho povedané, tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré čerpá teplo z jedného miesta a odvádza ho na druhé. Obvykle je to z chladnejšieho miesta na teplejšie. Cieľom jeho použitia je vykurovanie miesta s vyššou teplotou.
Pre lepšiu predstavu - príkladom zariadenia, ktoré pracuje na rovnakom princípe je napríklad klimatizácia alebo chladnička.

Princíp tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo zúžitkuje ľahko dostupné a všadeprítomné prírodné zdroje s veľkou energiou a nízkou teplotou (zo vzduchu, zeme alebo vody). Vo výparníku tepelného čerpadla je teplo oddelené pomocou chladiva, ktoré sa vyparí už pri veľmi nízkych teplotách. Jeho pary sú následne stlačené kompresorom, vďaka čomu dôjde k ich zohriatiu. V kondenzátore takto zohriate chladivo predá teplo do vykurovacej vody, schladne a zmení svoje skupenstvo na kvapalné.
Tepelné čerpadlo je cyklicky pracujúci tepelný stroj, kde celý proces prebieha v uzatvorenom okruhu a neustále sa opakuje.

undefined

Druhy tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda prijíma teplo zo vzduchu, ktoré premení na tepelnú energiu. Toto teplo je následne využívané v radiátoroch alebo v podlahovom kúrení.

V našich klimatických podmienkach sa jedná o prevádzkovo najekonomickejší systém pre vykurovanie a ohrev úžitkovej vody.
Jadrom tepelného čerpadla vzduch-voda je chladiaci okruh, v ktorom cirkuluje chladivo. To má na studenej strane vo výparníku takú nízku teplotu, že môže preberať teplo zo vzduchu aj v zime, a to dokonca pri teplotách nižších ako -20 °C.

Nevýhodou je hlučnosť vonkajšej jednotky. Systém tiež spotrebováva viacej elektrickej energie napríklad oproti druhu čerpadla pracujúcom na princípe zem-voda.

Naopak - veľkou výhodou tohto druhu tepelného čerpadla je to, že v lete sa dá využiť ako klimatizácia. Tiež nie je potrebné prevádzať zemné práce ani terénne úpravy. Je to výhoda, ktorá výrazne znižuje náklady na realizáciu.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Tieto tepelné čerpadlá odoberajú teplo zo vzduchu, ktorý zohrejú a následne vpúšťajú do objektu. Na rovnakom princípe pracuje bežná klimatizácia, preto sa často používa namiesto tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlá na princípe vzduch-vzduch sa využívajú prevažne v obchodných centrách, skladoch, vo výrobných halách a v iných komerčných objektoch.

Nevýhodou pri vzdušných tepelných čerpadlách je ich menšia efektivita, pretože keď klesne vonkajšia teplota, zníži sa výhrevný faktor. To zapríčiňuje, že náklady na energie sa zvyšujú.

Výhodou takéhoto tepelného čerpadla je, že máte jeden systém, ktorý v zime kúri a v lete chladí.

Tepelné čerpadlo zem-voda

Tento typ tepelného čerpadla prijíma teplo nahromadené pod povrchom zeme. Teplo ďalej premení na tepelnú energiu pre ohrev sústav radiátorov alebo podlahového kúrenia.

Takéto čerpadlá sú najefektívnejšie využiteľné vo vyšších nadmorských výškach v chatách a penziónoch alebo tam, kde nie je možné umiestniť čerpadlo na princípe vzduch-voda.

Montáž tepelného čerpadla zem-voda sa prevádza dvomi spôsobmi - pomocou plošného kolektoru alebo hlbinných vrtov. Preto je nevýhoda systému zem-voda jasná: inštalácia je spojená so zemnými prácami pri ktorých niektoré vrty siahajú až do hĺbky 150 metrov a to je finančne veľmi náročné.

Výhodou tepelného čerpadla zem-voda je, že teplota je od povrchom do veľkej miery stabilná. Znamená to, že nepodlieha veľkým teplotným výkyvom vplyvom počasia a to zabezpečuje vysokú účinnosť aj pri silných mrazoch.

Tepelné čerpadlo na ohrev vody

Teplá voda je jedným z hlavných znakov komfortného bývania a život bez nej si vie predstaviť už len málokto. S ohrevom teplej vody nám môžu pomôcť tepelné čerpadlá rôznych systémov. Do sústavy tepelného čerpadla stačí zapojiť akumulačné zásobníky, vďaka čomu je možné čerpadlo využívať nie len na kúrenie v domácnosti (podlahové kúrenie, radiátory), ale aj na ohrev teplej vody. Akumulačné zásobníky majú objem 200 až 1000 litrov a je možné ich použiť aj v kombinácii s inými zdrojmi tepla ako napríklad solárne systémy.

Tepelné čerpadlá sú v dnešnej dobe najefektívnejšia a najobľúbenejšia možnosť ohrevu vody v oblasti výhrevu bazénov. Umožňujú totiž predĺženie plaveckej sezóny až na sedem mesiacov v roku. Čerpadlá majú obrovskú výhodu v porovnaní so solárnymi kolektormi. Kolektory sú závislé na slnečnom žiarení, ale čerpadlo potrebuje pre fungovanie iba vonkajšiu teplotu nad bodom mrazu.

Kedy je tepelné čerpadlo vhodné na vykurovanie

Tepelné čerpadlá je najvhodnejšie inštalovať do novostavieb alebo zrekonštruovaných domov. Znamená to, že ich efektivita sa najlepšie využije v stavbe, ktorá nemá problém z únikom tepla, čo môže byť problém pri starších oknách alebo nezaizolovanej streche. V opačnom prípade by ste totiž museli investovať do výkonnejšej jednotky, ktorá je finančne náročnejšia.
Tepelné čerpadlo je tiež vhodné na chatu. Môžete zakúriť chvíľu pred tým, ako prídete na víkend prostredníctvom vášho mobilného telefónu. Čerpadlo dokáže udržiavať teplotu na 10°C aj počas vašej neprítomnosti a tak ochráni proti pliesňam a vlhkosti samotnú chatu aj nábytok.

Tepelné čerpadlo je výhodnejšie než elektrina, plyn, drevo aj uhlie. Aj keď je jeho nevýhodou vyššia jednorázová investícia, jej návratnosť je veľmi rýchla. Je to tak nielen vďaka nižším mesačným výdavkom za energie, ale aj vďaka možnosti získania štátneho príspevku na inštaláciu, takzvanú dotáciu. Cenu tepelného čerpadla od Renova Install si môžete sami vypočítať v našej kalkulačke .

undefined

Dotácia na tepelné čerpadlo

Keďže tepelné čerpadlo funguje na princípe obnoviteľných zdrojov, vzťahuje sa naň dotácia od štátu. Túto dotáciu môžete získať splnením tzv. uprednostňujúcich kritérií. To znamená, že sa treba oboznámiť s podmienkami podpory a je potreba preukázať vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo rodinného alebo bytového domu. Veľmi vám tiež pomôže zhotoviteľ, ktorý vypracuje cenovú ponuku na technický návrh inštalácie tepelného čerpadla. Technický návrh vám neskôr bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky.
Dotáciu je možné žiadať na zariadenie, ktoré je kvalitné a má primeraný výkon a dostatočnú životnosť.
Ak ste spokojní s návrhom (a zároveň aj s cenovu ponukou), nasleduje uzatvorenie zmluvy. Je nutné sa predtým ubezpečiť, že tepelné čerpadlo bude v stanovenom termíne nainštalované.

Zelená domácnostiam II v r. 2022 zachováva rovnakú výšku podpory z r. 2019. Rodinný dom môže získať max. 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo, 1 500 € na fotovoltaické panely a 1 500 € na kotly na biomasu.

Podrobné informácie o tom, aké kroky je potrebné podstúpiť na získanie štátnej dotácie, vám radi zašleme na mail. Neváhajte nás kontaktovať .

Tím odborníkov

Lukáš Frčo

GENERÁLNY RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

CENOVÉ PONUKY RODINNÉ DOMY

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

PLÁNOVANIE / DOTÁCIE

+421 948 759 508

office.renovainstall@gmail.com

Michal Dubovec

CENOVÉ PONUKY DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

+421 948 760 481

renovainstall4@gmail.com

Marek Chovančák

HLAVNÝ SERVISNÝ TECHNIK

+421 948 760 482

office.renovainstall@gmail.com

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs