Elektroinštalácie a
smart home

Moderná regulácia vykurovania, bezpečnostné systémy aj inovatívne riešenia inteligentnej domácnosti. Elektroinštalácie od Renova Install sú kvalitné, odborne zrealizované a spoľahlivé.

 • Bezpečné a moderné elektroinštalácie

 • Nadštandardná životnosť systémov

 • Vysoká miera pohodlia a šetrenie energií vďaka Smart Home

 • Elektroinštalácie domov, bytov a komerčných objektov

Cenová kalkulácia

Obsah:

Elektroinštalácia v dome

 • Elektrina v dome je súborom elektrických rozvodov, zariadení a prvkov, ktoré umožňujú dodávku elektrickej energie do jednotlivých miestností stavby.

Elektroinštalácia v dome zahŕňa:

 • elektrický rozvodný systém

 • osvetlenie

 • zásuvky a vypínače

 • bezpečnostné prvky

 • spotrebiče

V Renova Install robíme kompletné elektroinštalácie pre domy, byty a komerčné objekty.

 • Zákazníkom prinášame do života inovatívne riešenia v podobe Smart Home, ktoré šetria financie a zjednodušujú život.

 • Našou prioritou je bezpečnosť, profesionálne odvedená práca a systémy s nadštandardnou životnosťou.

 • Vo firme Renova Install má každý elektroinštalatér a elektrikár potrebné znalosti a rozumie práci, ktorú vykonáva. Používame kvalitné vybavenie a materiály, poznáme aktuálne trendy a technológie.

 • Realizujeme profesionálne elektroinštalácie na Orave a v okolí.

Zoznam elektroinštalačných prác

V Renova Install poskytujeme v rámci elektroinštalačných prác nasledujúce služby

Príprava drážok

podľa vypracovaného projektu.

Vedenie káblov

v stene alebo po stene v chrániči.

Inštalácia zásuviek a vypínačov.
Rekonštrukcia elektroinštalácie.

Hliníkové rozvody, z ktorých sú zhotovené pôvodné elektroinštalácie, nie sú stavané na spotrebiče používané v dnešnej dobe. Životnosť hliníkových rozvodov je v porovnaní s medenými rozvodmi výrazne kratšia. Poškodené alebo nekvalitné spoje elektrického vedenia majú za následok stratu energie. Platíte za energiu, ktorú nevyužívate. Rekonštrukcia elektroinštalácie v dome alebo v byte vám ušetrí financie aj energiu.

Kompletná výmena elektroinštalácie

Rozvod elektriny môže byť poškodený, nie je určený pre moderné elektrické spotrebiče alebo nespĺňa súčasné bezpečnostné normy.

Elektroinštalácia v podlahe

Najlepšie riešenie pre budovy s vysokými nárokmi na estetiku (výstavné priestory, hotely a kancelárie). S elektroinštaláciou v podlahe nie je potrebné odstraňovať stropné panely alebo sekať do steny v prípade údržby alebo opravy. Pod podlahu je možné umiestniť elektrický vykurovací systém - podlahové kúrenie.

Pripojenie elektrického obvodu

napojenie domácnosti na elektrickú prípojku.

Smart home technology

Technológia inteligentného domu prinesie do domácnosti nadčasové inovácie, pocit bezpečia a šetrenie energie. Jej ovládanie je možné prostredníctvom aplikácie z mobilných zariadení.

Revízia elektroinštalácie

Revízia elektroinštalácie je skúškou kvality a posledným krokom k bezpečnej elektroinštalácii, ktorú vykonáva náš revízny technik. Ten kontroluje typ použitej kabeláže, hodnoty a typy ističov, chráničov, poistiek a v niektorých prípadoch aj zapojenie vypínačov a zásuviek. Doklad o bezpečnej a spoľahlivej prevádzke sa nazýva technická správa elektroinštalácie, ktorú vám revízny technik vystaví osobne.

Postup práce a právomoci elektroinštalatérov sú popísané v blogovom článku Ako na rozvod elektriny v dome.

Ak vás čaká výmena elektroinštalácie v panelovom byte alebo v staršom rodinnom dome, v Renova Install sme pripravení dať vašim obydliam nový nádych. Zastarané rozvody elektriny vymeníme za kvalitné materiály s nadštandardnou životnosťou.

Nepodceňujte riziká a zverte sa do rúk odborníkom. Kvalitná elektroinštalácia v rodinnom dome alebo v byte so sebou prináša bezpečie. Zaistíme problémové miesta a postaráme sa o profesionálnu rekonštrukciu alebo výmenu elektroinštalácie.

Projekt elektroinštalácie

 • Kvalitný projekt elektroinštalácie predstavuje rozsiahly súbor schém, výkresov a dokumentácie, ktoré vypracuje projektant. Na základe tohto projektu sa realizuje rozvod elektriny v dome

 • Projekt elektroinštalácie rodinného domu obsahuje technickú správu, schému rozvádzača, silnoprúdovú a slaboprúdovú elektroinštaláciu, napojenie na verejnú inžiniersku sieť, bleskozvod a uzemnenie objektu.

 • Projekt elektroinštalácie rodinného domu alebo bytu zaručí bezpečný rozvod elektriny.

Projekt elektroinštalácie - cena

 • Projekt elektroinštalácie je plán alebo návrh, ktorý zahŕňa všetky potrebné informácie o plánovanej elektroinštalácii.

Cena projektu elektrickej inštalácie zahŕňa:

 • proces plánovania

 • súpis elektromateriálu

 • pôdorys telekomunikácií

 • pôdorys osvetlenia a výkonu

 • uzemnenie

 • schéma zapojenia elektrických inštalácií

Realizačný projekt elektrickej inštalácie rodinného domu približnej rozlohy 100 m² sa pohybuje v rozmedzí 1100 Eur až 1500 Eur. Cena závisí od požiadaviek a rozsahu projektu.

Kompletná elektroinštalácia domu - cena

Cena bežnej elektroinštalácie zahŕňa:

 • projekt

 • rozvádzač

 • práca

 • hrubé rozvody elektroinštalácie

 • dátové rozvody

 • televízne rozvody

 • domový zvonček

 • dodávka a kompletáž elektrorozvádzača

 • bleskozvod

 • revízia

Do ceny elektroinštalácie od Renova Install nespadá interiérové a exteriérové osvetlenie a exteriérové zásuvky.

Na finančné náklady spojené s kompletnou elektroinštaláciou rodinného domu má vplyv:

 • veľkosť domu, bytu alebo iného objektu (hotel, reštaurácia)

 • typ použitej technológie

 • počet zariadení, ktoré bude možné ovládať

 • kvalifikácia a skúsenosti elektrikára

Finálna cena kompletnej elektroinštalácie v rodinnom dome s rozlohou 120 m² sa aktuálne (január 2023) začína na sume 8000 Eur.

Smart Home

Inteligentná elektroinštalácia alebo takzvaná smart home vám prinesie do života jednoduchosť a komfort. Ide o sofistikované riešenie, vďaka ktorému spolu jednotlivé komponenty elektroinštalácie komunikujú.

Inteligentná domácnosť sa riadi elektronicky. Jednotlivé zariadenia sú pripojené na wifi, bluetooth alebo ich môžete ovládať aplikáciou v mobilnom zariadení. Smart Home technológie je možné ovládať vďaka platforme Smart Home kit cez aplikáciu Home.

Smart home systémom ovládate:

 • ovládanie svietidiel

 • vykurovanie

 • meranie teploty v jednotlivých miestnostiach

 • vetranie a čistenie vzduchu

 • diaľkové ovládanie zásuviek

 • domáci alarm a zámky na dverách

 • vytváranie svetelných scén v konkrétnych miestnostiach

 • vypnutie všetkých svetiel naraz z jedného bodu

 • vonkajšie žalúzie

 • kamery

Výhody Smart home:

 • spolupráca jednotlivých zariadení

 • šetrenie energie

 • automatizácia chodu domácnosti

 • úspora financií

 • centrálne ovládanie

Štatistiky, ktoré Smart home systém automaticky generuje, pomáhajú úsporne nastaviť jednotlivé zariadenia.

Inteligentná domácnosť - cena

Počiatočné náklady na Smart home domy sú relatívne vysoké. Vďaka ich funkciám však zabránite plytvaniu energií a tým pádom i úniku financií. S inštaláciou Smart Home sa zvyšuje kvalita bývania a bezpečnosť celej rodiny

Cena Smart home v porovnaní s cenou za klasicky ovládanú elektroinštaláciu je vyššia približne o 500 Eur. Všetky elektrické komponenty sa v dome budú nachádzať či už s alebo bez inteligentnej inštalácie.

Kompletná elektroinštalácia rodinného domu so systémom Smart home s rozlohou 120 m² sa pohybuje v cenách od 4000 Eur až do 15000 Eur.

Na finančné náklady spojené s inteligentnou domácnosťou má vplyv:

 • veľkosť domu, bytu alebo iného objektu (hotely, reštaurácie)

 • typ použitej technológie

 • počet zariadení, ktoré bude možné ovládať

Profesionálna práca a nadštandardná životnosť systému - to sú Smart home riešenia od Renova Install.

Zdroj fotky: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/4/1488

Schéma elektroinštalácie

Schéma elektroinštalácie je grafický návrh, ktorý znázorňuje prepojenie elektrických prvkov v dome alebo v byte.

Obsahuje zoznam zdrojov energie, ako sú napäťové a elektrické rozvádzače.

 • Koncové body schémy sú svietidlá, zásuvky a spotrebiče

 • Schéma elektroinštalácie slúži ako pomocník pre elektrikára pri inštalácii, oprave alebo údržbe elektrického systému.

Elektroinštalácia v dome - schéma

Projekt elektroinštalácie rodinného domu uľahčuje prácu inštalatérov, prípravu materiálu a výpočet cenovej ponuky.

Elektroinštalácia v byte - schéma

Elektroinštalácia v panelovom byte musí byť ohlásená. Ohlasuje sa nielen potrebným úradom, ale tiež obyvateľom okolitých bytov. Keďže často ide o rezanie a vŕtanie, realizácia alebo rekonštrukcia predstavujú hlučný proces.

Elektroinštalácia v kuchyni prevažne zahŕňa dva obvody. Je potrebný vyšší počet zásuviek s ohľadom na počet kuchynských spotrebičov.

Elektroinštalácia v kúpeľni musí byť chránená pred vlhkosťou aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom.

Cenová kalkulácia

01

Vyberte si službu

02

Zadajte vstupné údaje o stavbe

03

Do 24 hodín získajte cenovú kalkuláciu.

Prejsť na výber služieb

Design by Tricks︱Development by LoopLabs