Podlahové kúrenie

Podlahové kúrenie je spôsob vykurovania domu, bytu, kancelárskych alebo obchodných priestorov. Funguje na princípe rozvodu horúcej vody vedenej pod podlahou.

 • Potrubia spájame unikátnou metódou, ktorá zabezpečuje fungovanie systému na dlhé roky

 • Sme vám k dispozícii na konzultácie počas celého projektu.

 • Na vybrané modely poskytujeme záruku až 25 rokov

Cenová kalkulácia

Obsah:

Podlahové kúrenie - oplatí sa?

 • Podlahové kúrenie funguje na princípe rozvodu horúcej vody alebo elektriny vedúcej pod podlahou

 • Vyhrievaná podlaha rozptyľuje teplo do miestnosti a tým rovnomerne vyhreje požadovaný priestor

 • Klasické radiátory sú v dnešnej dobe prežitkom. Teplo, ktoré produkuje podlahové kúrenie, je príjemnejšie a zdravšie. Teplo sa po miestnosti šíri rovnomerne a jeho zdroj nezaberá žiadny priestor. Okrem toho odpadá akákoľvek starostlivosť spojená s radiátormi

 • Podlahové kúrenie je vhodné pre modernú domácnosť. Z pohľadu estetickej stránky poskytuje väčšiu flexibilitu pri zariaďovaní priestorov

Podlahové kúrenie - cena

Na cenu podlahového kúrenia má vplyv

 • veľkosť miestnosti

 • typ podlahy

 • konkrétna situácia

 • typ vykurovania

Podlahové kúrenie a jeho cena za m² sa pohybuje v rozmedzí 20 až 50 Eur

Plusy a mínusy podlahového kúrenia

Podlahové kúrenie - výhody

 • Teplo zo zdroja neprúdi, ale sála a nevíri prach

 • Teplo sa šíri rovnomerne po celej miestnosti a tým prispieva k šetreniu energie

 • Využitie pri stavbách, kde nie je možné vŕtať do steny

 • Priestor v miestnosti nie je obmedzený žiadnym vyhrievacím telesom

 • V porovnaní s radiátormi je starostlivosť o podlahové kúrenie takmer nulová

Podlahové kúrenie - nevýhody

 • Je nutná rozsiahlejšia príprava podlahy a dlhšie potrubie. To je dôvodom vyššej ceny inštalácie

 • Nie je vhodné pre všetky typy podlahy

 • Ťažšie regulovateľná teplota v jednotlivých miestnostiach

 • Pomalší nábeh ohrevu miestnosti

 • Nie je vhodné pre miestnosti s vysokými stropmi

Elektrické vs. teplovodné podlahové kúrenie

Rozdiel medzi teplovodným, elektrickým alebo iným podlahovým kúrením spočíva v systéme, akým sa teplo prenáša do miestnosti.

Elektrické podlahové kúrenie

 • Využíva elektrický prúd na ohrev vodičov, ktoré sú inštalované pod podlahou. Vodičmi prechádza elektrický prúd, ktorý vytvára teplo. Teplo následne ohrieva vzduch v miestnosti

 • V porovnaní s teplovodným je podlahové kúrenie elektrické jednoduchšie na inštaláciu, môže však byť drahšie z hľadiska spotreby energie

 • Elektrické podlahové kúrenie je vhodnou voľbou pod plávajúcu podlahu

 • Elektrické podlahové kúrenie - cena: cena za samotnú inštaláciu sa pohybuje od 15 do 25 Eur/m²

Teplovodné podlahové kúrenie

 • Najčastejšie používaný typ podlahového kúrenia

 • Teplovodné podlahové kúrenie je systém potrubia inštalovaný pod podlahou, ktoré na prenos tepla využíva vodu

 • Vodu v potrubí ohrieva tepelné čerpadlo, solárne kolektory alebo elektrický kotol

 • Teplovodné podlahové kúrenie je účinné aj pri vykurovaní väčších priestorov

 • Teplovodné kúrenie vodné je v porovnaní s elektrickým podlahovým kúrením úsporné z hľadiska spotreby energie

 • Možnosť napojiť ho aj na solárne kolektory, ktoré ohrievajú vodu premenou slnečného žiarenia

 • Teplovodné podlahové kúrenie je najefektívnejšie v kombinácii s dlažbou

 • Teplovodné podlahové kúrenie - cena: cena sa pohybuje v priemere od 30 do 40 Eur/m² za samotnú inštaláciu

Infračervené podlahové kúrenie

 • Infra podlahové kúrenie sa skladá z infračervených panelov, vykurovacích tyčí alebo káblových vykurovacích systémov umiestnených pod podlahou

 • Teplo sa vytvára pomocou infračervených lúčov. Panely sú napájané zo zdroja elektrickej energie

 • Nevýhoda: vyššie náklady na jeho inštaláciu a zložitejšia regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach

 • Infra podlahové kúrenie a jeho spotreba sa pohybuje v hodnotách od 30 do 50 W/m². Pre miestnosť s rozlohou 50 m² je približná spotreba od 1500 do 2500 W

 • Infra Podlahové kúrenie - cena: cena za samotnú inštaláciu sa pohybuje od 25 do 35 Eur/m²

Teplovzdušné podlahové kúrenie

 • Na ohrievanie vzduchu v miestnosti používa teplovzdušný výmenník. Ohriaty vzduch prúdi potrubím a teplo prenáša do miestnosti

 • Výhodou teplovzdušného kúrenia je rovnomerné rozptýlenie tepla do miestnosti

 • Nevýhodou je vyššia spotreba energie na ohrev vzduchu a väčšia náročnosť inštalácie

Pre podlahové kúrenie sa využíva tiež plynový kotol. Plynové podlahové kúrenie vytvára teplo pomocou plynu. Je potrebné mať na pamäti, že inštalácia plynového podlahového kúrenia môže byť finančne náročnejšia. Okrem toho je tento typ komodity otázny z hľadiska dostupnosti v budúcnosti.

 • Najnižšia cena za podlahové kúrenie býva väčšinou na úkor kvality. V prípade, ak chcete využívať benefity podlahovky, je potrebné nebáť sa vyšších cien

 • To, ktoré podlahové kúrenie je lepšie, závisí predovšetkým od vašich preferencií, veľkosti a stavu miestnosti, ako aj typu podlahy

Postup montáže

 • Postup inštalácie systému podlahového kúrenia závisí od toho, či inštalujeme teplovodné alebo elektrické podlahové kúrenie

 • Teplovodné podlahové kúrenie potrebuje prísun vody

 • Elektrické podlahové kúrenie zásobuje elektrický výmenník, ktorý zahŕňa elektrické ohrievače alebo káble

 • Je nutné zabezpečiť dostatočný prístup týchto zdrojov ešte pred začiatkom inštalácie

1

Návrh rozvodov tepla

Elektrické podlahové kúrenie zásobuje elektrický výmenník, ktorý zahŕňa elektrické ohrievače alebo káble

2

Príprava podkladu

Vyčistenie a vyrovnanie podkladu. Nerovnosť podkladu môže mať za následok niekoľko problémov:

 • nepravidelné rozloženie tepla, teplotné rozdiely

 • netesnosť trubiek

 • zvýšené opotrebovanie podlahy spôsobené tlakom na niektoré časti podlahy

 • zvýšenie nákladov kvôli oprave nerovností

Na vyčistený a zarovnaný základ sa položí fólia pre podlahové kúrenie. Táto podložka pod podlahové kúrenie znižuje vyhrievanie priestoru pod teplovodným potrubím a odráža teplo späť do obytného priestoru.

3

Príprava potrubia

Pre elektrické podlahové kúrenie montáž začína prípravou kolenných spojov, T-spojov a ostatných potrebných prvkov pre potrubie.

4

Inštalácia potrubia

Potrubie sa uloží pod podlahu podľa návrhu. Upevňuje sa špeciálnymi úchytmi, ktoré držia potrubie na svojom mieste. Rozvody podlahového kúrenia sa musia inštalovať v súlade s platnými normami.

5

Dilatačný pás

Obvodový dilatačný pás pre podlahové kúrenie chráni stenu pred zatečením poteru.

6

Pripojenie potrubia k rozdeľovaču

Na potrubie sa napojí rozvádzač (alebo tiež rozdeľovač) na podlahové kúrenie. Úlohou rozvádzača je rozvádzať teplú vodu/médium do jednotlivých okruhov podlahového kúrenia. Následne sa vykoná skúška funkčnosti podlahového kúrenia

7

Vyplnenie podlahy

Po úspešnej kontrole sa podlaha vyrovná a nanesie sa vrstva izolácie, aby sa zabránilo tepelným stratám.

Na zalievanie potrubia sa používa betónový (cementový) poter na podlahové kúrenie. Je to lacný a ľahko dostupný materiál určený na krytie podláh

Skladba podlahy pre podlahové kúrenie

Zdroj fotiek: https://zavelkoobchodneceny.sk/blog/podlahove-kurenie-svojpomocne/

8

Montáž podlahy

Keď je všetko pripravené, kladie sa konečná podlahová krytina. Môže to byť plávajúca podlaha, parkety, laminát, prírodný kameň alebo pokládka dlažby na podlahové kúrenie.

Pre lepenie dlažby na podlahové kúrenie sa používa lepidlo na podlahové kúrenie alebo špeciálny tmel.

9

Zapojenie kúrenia

Profesionálni inštalatéri majú potrebné znalosti o tom, ako správne nastaviť podlahové kúrenie. Po dokončení inštalácie vám naši inštalatéri ukážu a poradia, ako na to.

Vo vodovodnom podlahovom kúrení sa musí voda požadovanej teploty dostať do všetkých miest potrubia. To zabezpečí rovnomerné vyhriatie podlahy. Po kompletnej inštalácii sa zapojí podlahové kúrenie do elektrickej siete a nastavia sa správne teploty.

Vodu v podlahovom kúrení môže zohrievať tepelné čerpadlo, solárne kolektory, fotovoltické panely alebo elektrický kotol.

Pre teplovodné podlahové kúrenie je najvhodnejšia kombinácia tepelného čerpadla a solárnych kolektorov. Voda sa v zdroji zohreje na požadovanú teplotu a prenáša sa do rozvodného systému. Ten ju rozvádza do trubiek v celom priestore stavby. Voda sa zo systému vracia naspäť do zdroja a proces sa opakuje.

Využívanie solárnej energie môže byť limitované množstvom slnečného žiarenia. Solárne kolektory sú v prípade podlahového kúrenia iba doplnkovým zdrojom.

Elektrické podlahové kúrenie vykuruje podlahu prostredníctvom vykurovacieho kábla. Takýto elektrický systém sa nachádza zabudovaný v rohoži alebo fólii. Po dokončení inštalácie sa zapája do elektrickej siete prostredníctvom elektromotora regulačného prístroja.

Pre optimálne vykurovanie je po inštalácii potrebná kontrola správneho fungovania a nastavenia teploty.

10

Termostat

Termostat pre podlahové kúrenie patrí medzi prvky sústavy regulácie vykurovacieho systému. Termostaty na podlahové kúrenie signalizujú potrebnú zmenu nastavenia.

Finálna kontrola systému zabezpečí efektívny chod a pravidelné rozloženie tepla po celej podlahe.

Je dôležité, aby bol rozvodný systém správne nastavený a následne udržiavaný. Iba tak sa zabezpečí efektívny chod podlahového vykurovania.

Profesionálne materiály, postupy a znalosti našich inštalatérov v Renova Install zaručia, že vaše podlahové kúrenie bude fungovať bezchybne.

Ak váhate nad typom podlahového kúrenia, neváhajte nás kontaktovať. Spoločne nájdeme tú najvhodnejšiu metódu, pričom zohľadníme vaše potreby aj finančné možnosti.

Na čo nezabudnúť pri podlahovom kúrení

 • Dôkladná príprava podlahy. Základ podlahy musí byť rovný a hladký, bez väčších alebo menších kamienkov či nezrovnalostí

 • Zvoliť potrubie správnej tlakovej triedy

 • Presné rozmiestnenie potrubia. Vďaka tomu bude regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach jednoduchá

 • Správne komponenty pre reguláciu teploty: regulátor teploty, termostaty, ventily

 • Kvalitný zdroj tepla, ktorý zabezpečí dostatočné množstvo tepla pre vašu inštaláciu

 • Finálna kontrola inštalácie po dokončení

Druhy podláh na podlahové kúrenie

Akú podlahu na podlahové kúrenie vybrať? Závisí to nielen od vašich osobných preferencií. Niektoré materiály sú vhodné viac, iné menej. Niektoré nie sú vhodné vôbec.

Keramická dlažba

 • Ide o najvhodnejší materiál pre podlahové kúrenie.

 • Má veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti. Dokáže udržať teplo a rovnomerne ho rozložiť v miestnosti.

 • Odporúčaná hrúbka dlažby podlahového kúrenia je približne 6 mm.

 • Keramická dlažba je odolná voči vode a treniu. Vďaka tomu nevzniká žiadne poškodenie v dôsledku kondenzácie vlhkosti alebo opotrebenia.

Dlažba z prírodného kameňa

 • Ako dlažba na podlahovom kúrení sa najčastejšie využíva: mramor, granit, travertín

 • Má vhodné tepelné vlastnosti, avšak má nižšie tepelno-izolačné vlastnosti v porovnaní s keramickou dlažbou

 • Terakotový povrch podlahy (hlina, keramika) je najčastejšie využívaný v kuchyni a kúpeľni

 • Niektoré druhy prírodných kameňov znižujú odolnosť podlahy voči nárazom a následnému poškodeniu

 • Prírodné kamene ako napríklad mramor alebo onyx majú vyššiu cenu

Drevo

 • Odporúčané drevené podlahy na podlahové kúrenie sú: dub, javor, buk a jelša. Sú to veľmi tvrdé a odolné druhy dreva, ktoré dobre znášajú podlahové kúrenie

 • Nie je vhodné použiť borovicové drevo. Ak zvlhnú drevené podlahy na podlahové kúrenie, ich sušenie je zdĺhavé a to môže mať za následok tvorbu plesní

 • Drevené parkety sú citlivejšie na teplo

 • Drevená podlaha pre podlahové kúrenie vyžaduje špeciálnu inštaláciu.

Plávajúca podlaha

 • Laminát (alebo plávajúca podlaha) je možné pokladať na podlahové kúrenie iba v prípade, ak teplota podlahy nepresahuje 28°C.

 • Citlivosť na teplo je pri lamináte vyššia, preto je potrebné, aby bola podlaha uložená profesionálmi a aby boli dodržané všetky bezpečnostné prvky.

Vinyl

 • Vinylová podlaha je pre podlahové kúrenie jedným z najlepších druhov podláh. Má nadštandardné tepelné vlastnosti a veľmi nízky tepelný odpor.

Korok

 • Korková podlaha sa na podlahové kúrenie neodporúča. Korok má vysoký tepelný odpor a nízku tepelnú vodivosť. Prenos tepla je teda neefektívny.

Ak plánujete na podlahové vykurovanie pokladať koberce, radi vám poradíme, aký typ zvoliť. Na trhu dnes nájdete priamo koberec na podlahové kúrenie, či už ide o koberec do detskej izby, ktorý pokryje celú podlahu, alebo moderný behúň vo vstupnej hale.

Cenová kalkulácia

01

Vyberte si službu

02

Zadajte vstupné údaje o stavbe

03

Do 24 hodín získajte cenovú kalkuláciu.

Podlahové kúrenie

Design by Tricks︱Development by LoopLabs