Servisný formulár

Cena servisu: už od 70€

* Odoslaním formulára sa NEZAVÄZUJETE k servisu.

Servis tepelných čerpadiel

Servis a revízia tepelného čerpadla sú nevyhnutné pre jeho dlhú životnosť a bezchybné fungovanie. Kontrolu a servis vykonávajú naši skúsení kolegovia. Pravidelná revízia stavu vášho tepelného čerpadla vám šetrí finančné prostriedky, ktoré by ste museli investovať do opráv či do kúpy nového zariadenia.

Predĺženie
životnosti
Zvýšenie
účinnosti
Redukcia
únikov
Odstránenie
porúch

Design by Tricks︱Development by LoopLabs