Servisný formulár

Cena servisu: už od 70€

* odoslaním objednávkového formulára sa nezaväzujete k SERVISU

Servis tepelných čerpadiel

Servis a revízia tepelného čerpadla sú pre jeho životnosť a nezávadný chod nutné. Kontrolu a servis vykonávajú naši odborní pracovníci, ktorí zvládli už stovky podobných revízií. Pravidelná revízia stavu tepelného čerpadla vám v konečnom dôsledku ušetrí finančné prostriedky, ktoré by ste v opačnom prípade museli investovať do opráv, prípadne kúpy nového tepelného čerpadla.

Predĺženie
životnosti
Zvýšenie
účinnosti
Redukcia
únikov
Eliminuje
poruchy

Design by Tricks︱Development by LoopLabs