Tepelné čerpadlo voda-voda: Inovatívne riešenie pre úspornú a ekologickú domácnosť

Inovatívne riešenie, ktoré vám umožní dosiahnuť vyššie úspory v domácnosti a zároveň znížiť svoj dopad na životné prostredie - to je tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlá získavajú v domácnostiach stále väčšiu popularitu. V článku sa dozviete o výhodách tepelného čerpadla typu voda-voda. Prečítate si dôležité informácie, ktoré by ste mali zvážiť pred tým, než sa rozhodnete pre jeho kúpu.

Princíp tepelného čerpadla voda-voda

Tepelné čerpadlo typu voda-voda je zaujímavá technológia, ktorá využíva prírodné teplo z vody na účely kúrenia a chladenia domácnosti. Fungovanie tepelného čerpadla je založené na prenose tepla z jedného miesta na druhé pomocou nízkoteplotného a vysokoteplotného média.

Tepelné čerpadlo voda-voda využíva podzemnú vodu alebo vodu z povrchových zdrojov (jazero, rieka, potok) ako primárne tepelné zdroje. Princíp, akým pracuje tepelné čerpadlo voda-voda, spočíva v tom, že nízkoteplotné médium - zmes vody a chladiva - cirkuluje v zemi alebo vodných zdrojoch, kde absorbuje teplo z okolitého prostredia. Následne sa táto zmes čerpadlom vynáša do vnútra domu.

Vysokoteplotné médium prenáša získané teplo do vykurovacieho systému interiéru. Zabezpečuje tak zvýšenie teploty vzduchu a účinné kúrenie v celom dome.V letnom období môže systém fungovať obrátene, kde zeme alebo vodné zdroje slúžia ako zdroj chladenia. Teplo z vnútra domu sa odvádza do podzemnej vody, čím sa interiér ochladzuje.

undefined

Princíp tepelného čerpadla voda-voda

Výhodou tepelného čerpadla voda-voda je jeho vysoká účinnosť, pretože využíva prírodné teplo z vody, čo je obnoviteľný zdroj energie. Navyše, táto technológia má malý vplyv na životné prostredie, pretože neprodukuje priame emisie CO2.

Je dôležité mať na pamäti, že tepelné čerpadlo voda-voda vyžaduje určité podmienky a vhodné vodné zdroje v blízkosti domu. Preto je potrebné dôkladne zvážiť podmienky vo vašej lokalite pred rozhodnutím o inštalácii tejto technológie. Avšak pre mnoho domácností, ktoré majú prístup k vhodným vodným zdrojom, môže byť tepelné čerpadlo voda-voda skvelým a efektívnym spôsobom kúrenia a chladenia s výraznými úsporami energie.

Napájanie – studňa alebo potok?

Studňa ako zdroj napájania pre tepelné čerpadlo voda-voda

Najefektívnejším zdrojom energie pre tento typ tepelného čerpadla je podzemná voda. Podzemná voda má počas celého roka stabilnú teplotu 7-12 stupňov Celzia. Využitie podzemnej vody je energeticky efektívnejšie, pretože v zimnom období má vyššiu teplotu ako povrchová voda.

Vďaka tomu je možné dosiahnuť vysoké hodnoty odberu tepla, čo je ideálne aj pre väčšie budovy.

Tepelné čerpadlo voda-voda potrebuje dva vrty: čerpací a vsakovací. a je vhodné pre oblasti s dostatkom spodnej vody. Výhodou tepelného čerpadla voda-voda je, že môže byť účinné počas celého roka a nepotrebuje priestor pre plošný kolektor. Je tiež možné využiť odpadové teplo z priemyselných procesov, čo šetrí životné prostredie.

Na prevádzku tepelného čerpadla voda-voda je potrebný zdroj elektrickej energie. Aj napriek tomu má vysokú efektivitu, pretože získa až 3- až 5-krát viac tepelnej energie v porovnaní s množstvom spotrebovanej energie.

Studne majú stály prístup k podzemnej vode, čo zabezpečuje stabilnejšie fungovanie tepelného čerpadla.

Tento typ napájania je ideálny pre domácnosti, ktoré majú dostupnú studňu na svojom pozemku. Ak už máte studňu pre zásobovanie pitnou vodou, môžete ju využiť aj pre tepelné čerpadlo voda-voda. Toto rozhodnutie vám ušetrí náklady na výstavbu ďalšieho zdroja vody.

Potok ako zdroj napájania pre tepelné čerpadlo voda-voda

Potoky a rieky poskytujú dostatočné množstvo vody. To je výhodou v prípadoch, kedy studňa nemá dostatočný prístup k podzemnej vode alebo neposkytuje dostatok vody na účinnú prevádzku tepelného čerpadla.

Tento typ napájania je obzvlášť vhodný pre domácnosti s prístupom k vhodnému vodnému toku, kde môže byť tepelné čerpadlo voda-voda efektívnou voľbou pre kúrenie a chladenie.

Ak zvažujete tento typ získania vody, je potrebné povolenie od správcu povodia. Okrem toho je nutné zaistiť, aby voda v okolí čerpadla v zime nezamrzla.

Pred finálnym rozhodnutím zvážte niekoľko faktorov:

- dostupnosť a množstvo vody

- lokálny klimatický a geologický kontext

- požiadavky na prevádzku tepelného čerpadla

undefined

zdroj: unsplash

Skúsenosti s tepelným čerpadlom voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda ponúka úspornejšie vykurovanie a chladenie v porovnaní s nadzemnými typmi čerpadiel. Má ale aj niekoľko obmedzení, na základe ktorých nemusí vyhovovať každému.

Výhody

- vysoká účinnosť prináša výrazné úspory energie a zníženie nákladov na vykurovanie a chladenie.

- tepelné čerpadlo voda-voda využíva teplotu podzemných vôd alebo prameňov. Vďaka tomu čerpadlo udržuje stabilnú účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách

- čerpadlo voda-voda je ekologická voľba. Využíva obnoviteľné zdroje energie a neprodukuje priame emisie CO. Vďaka tomu môžete prispieť k ochrane životného prostredia a znížiť svoj ekologický odtlačok

- poskytuje rovnomerné vykurovanie a chladenie celého domu bez náhlych výkyvov teploty

- v letných mesiacoch je čerpadlo schopné chladiť interiér budovy

- správne navrhnuté a nainštalované tepelné čerpadlá voda-voda majú dlhú životnosť a vyžadujú len minimálnu údržbu

Nevýhody

- tepelné čerpadlo voda-voda vyžaduje dostupnosť podzemnej vody alebo prameňa, čo nemusí byť možné v niektorých lokalitách

- inštalácia tepelného čerpadla voda-voda môže byť náročná a nákladná, najmä ak je potrebné vykonať geologický prieskum a budovať zemné zdroje

- pri veľmi nízkych alebo veľmi vysokých vonkajších teplotách môže efektivita tepelného čerpadla voda-voda klesnúť, a to ovplyvňuje jeho výkon

- v niektorých regiónoch môže tepelné čerpadlo voda-voda vykazovať menšiu účinnosť alebo nie je vhodné pre miestne klimatické podmienky.

V prípade, že inštalácia tepelného čerpadla voda-voda nie je na vašom pozemku možná, nezúfajte! Stále existujú aj ďalšie mnoho iných možností, z ktorých si môžete vybrať. Napríklad tepelné čerpadlo vzduch-vzduch využíva teplotu vonkajšieho vzduchu a tepelné čerpadlo vzduch-voda pracuje s využitím zeme ako zdroja tepla.

Ak uvažujete nad niektorým z vyššie spomenutých druhov tepelných čerpadiel, neváhajte kontaktovať firmu Renova Install. Naši odborníci vám radi pomôžu vybrať najvhodnejší typ tepelného čerpadla pre vaše potreby a miestne podmienky.

undefined

zdroj: unsplash

Cena tepelného čerpadla voda-voda

Táto technológia využíva prírodné teplo z vody. Vďaka tomu výrazne znižuje spotrebu elektrickej energie.Tak, ako všetky typy tepelných čerpadiel, aj tepelné čerpadlo voda-voda má vyššiu cenu, stáva sa však investíciou do budúcnosti. Aké sú výhody, ktoré prinesie tepelné čerpadlo voda-voda do vašej domácnosti?

Dlhodobé úspory

Jednou z najväčších výhod tepelného čerpadla voda-voda je jeho vysoká energetická účinnosť. V praxi to znamená, že môžete ušetriť až 50-70 % financií za energie v porovnaní s tradičnými vykurovacími systémami.

Hodnota nehnuteľnosti

Inštaláciou tepelného čerpadla voda-voda môžete zvýšiť hodnotu vašej nehnuteľnosti. Energeticky úsporné a ekologické vykurovacie a chladiace riešenia sú stále viac atraktívnejšie pre potenciálnych kupcov nehnuteľností.

Možnosti finančnej podpory

Projekt Zelená domácnostiam podporuje domácnosti, ktoré investujú do obnoviteľných energetických zdrojov. Jedným zo zdrojov sú aj tepelné čerpadlá. V programe Zelená domácnostiam môžete získať dotáciu až do výšky 3400 Eur.

Tepelné čerpadlo voda-voda je investíciou do budúcnosti, ktorá prináša úspory, ekologický prínos a zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Táto technológia predstavuje dlhodobú a udržateľnú voľbu pre účinné a pohodlné kúrenie a chladenie vašej domácnosti.

Tím odborníkov

Lukáš Frčo

GENERÁLNY RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

CENOVÉ PONUKY RODINNÉ DOMY

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

PLÁNOVANIE / DOTÁCIE

+421 948 759 508

office.renovainstall@gmail.com

Michal Dubovec

CENOVÉ PONUKY DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

+421 948 760 481

renovainstall4@gmail.com

Marek Chovančák

HLAVNÝ SERVISNÝ TECHNIK

+421 948 760 482

office.renovainstall@gmail.com

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs