Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Najrozšírenejším typom tepelného čerpadla je vzduch-voda. Vzduch je nevyčerpateľný zdroj, a preto je veľmi výhodné využívať ho ako zdroj energie.

 • Ekonomické riešenie vykurovania

 • Možnosť využitia štátnej dotácie

Cenová kalkulácia

Obsah:

Ako funguje tepelné čerpadlo vzduch-voda

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda funguje na princípe prijímania tepla zo vzduchu, ktoré premení na tepelnú energiu.

 • Jadrom tepelného čerpadla vzduch-voda je chladiaci okruh, v ktorom cirkuluje chladivo. To má na studenej strane vo výparníku takú nízku teplotu, že môže preberať teplo zo vzduchu aj v zime, a to dokonca pri teplotách nižších ako -20 °C.

Výhody - tepelné čerpadlo vzduch-voda

K tepelnému čerpadlu patria tieto výhody:

 • vzťahuje sa naň dotácia od štátu

 • tepelné čerpadlo vzduch-voda v lete využijete na ohrev vody v bazéne

 • v našich klimatických podmienkach sa jedná o prevádzkovo najekonomickejší systém pre vykurovanie a ohrev úžitkovej vody

 • v lete ho využijete aj ako klimatizáciu

 • nie je potrebné prevádzať zemné práce ani terénne úpravy, čo výrazne znižuje náklady na realizáciu

 • Súčasťou tepelného čerpadla je ventilátor a kompresor. Tu narazíme na nevýhodu pri tepelnom čerpadle vzduch-voda, ktorou je hlučnosť vonkajšej jednotky. Systém tiež spotrebováva viacej elektrickej energie ako čerpadlo zem-voda.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda spotreba elektriny

Pri spotrebe elektrickej energie na chod tepelného čerpadla sú dôležité tieto faktory:

 • miesto stavby

 • typ stavby

 • typ okien

 • tepelná strata

 • zateplenie objektu

 • či v dome je/nie je rekuperácia

 • Správny výber tepelného čerpadla minimalizuje stratu výkonu

 • Systém tepelného čerpadla môže spolupracovať s inými zariadeniami v domácnosti a tým sa vytvorí efektívny a úsporný systém

 • Inštalácia rekuperácie spolu s tepelným čerpadlom vzduch-voda znižuje náklady na energie

 • Pri použití 1 kWh energie, najčastejšie vo forme elektriny na pohon kompresora, možno získať dvoj- až päťnásobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie.

 • Skúsenosti ukazujú, že tepelné čerpadlo voda-vzduch môže ušetriť oproti bežnému vykurovaniu 50 až 75% nákladov.

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda má zanedbateľné prevádzkové náklady

 • termostat

 • termostat

V Renova Install vám vypočítame tepelnú stratu domu a pomôžeme vybrať najvhodnejšie tepelné čerpadlo pre vašu domácnosť. Naši vyškolení kolegovia sa následne postarajú o kompletnú inštaláciu.

Cena tepelné čerpadlo vzduch-voda

 • Cena pre komplet tepelného čerpadla pracujúceho na princípe voda a vzduch je individuálna a závisí od druhu inštalácie.

 • Investícia do tepelného čerpadla má rýchlu návratnosť vďaka tomu, že náklady na ohrev vody a vykurovanie v domácnosti sa jeho používaním znížia.

 • Na našom trhu sa orientačná cena pre tepelné čerpadlo vzduch-voda pohybuje vo výške

7 000 Eur
 • Pri postupnom náraste cien energií sa doba návratnosti skracuje

Cenu kompletnej inštalácie vám v Renova Install radi vypočítame. Na tento výpočet slúži cenová kalkulácia na našom webe, vďaka ktorej od nás obdržíte ponuky v troch cenových reláciách. Stačí vyplniť Kalkulačku a ponuky vám zadarmo zašleme na e-mail.

Cenová kalkulácia

01

Vyberte si službu

02

Zadajte vstupné údaje o stavbe

03

Do 24 hodín získajte cenovú kalkuláciu.

Tepelné čerpadlo

Design by Tricks︱Development by LoopLabs