Moderné možnosti vykurovania: Kotol na pelety vs. tepelné čerpadlo

V dnešnej dobe je výber správneho systému vykurovania kľúčovým rozhodnutím pre každého majiteľa domu. Rozvoj technológií priniesol na trh viacero možností. Medzi dva z najobľúbenejších patria kotol na peletky a tepelné čerpadlo.

Aké sú výhody a nevýhody týchto dvoch typov vykurovania? A ako si medzi nimi vybrať?

Čo je kotol na pelety?

Kotol na peletky je vykurovací systém, ktorý využíva komprimované drevené peletky ako palivo. Sú vyrobené z dreveného odpadu, čo robí tento systém ekologicky udržateľným. Kotol na biomasu ponúka efektívne vykurovanie s možnosťou automatizovaného prívodu paliva.
Dnes už nájdete na trhu aj kotly so zásobníkom. Stačí naplniť zásobník peletkami a o prikladanie do kotla sa nemusíte starať celý víkend.

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia (vzduch, pôda, voda) na vykurovanie domu. Jeho hlavnou výhodou je vysoká účinnosť, pretože vytvára viac tepla, než je spotrebovaná elektrická energia.

Tepelné čerpadlo môže v letných mesiacoch fungovať aj ako klimatizačná jednotka.

undefined

zdroj: unsplash

Porovnanie kotla na peletky a tepelného čerpadla

Efektivita

Kotol na peletky je efektívnym systémom, ktorý poskytuje rovnomerné vykurovanie s možnosťou regulácie teploty.

Schopnosť kotla poskytnúť rýchly nárast teploty z neho robí efektívny spôsob vykurovania v zimných mesiacoch.

Tepelné čerpadlá majú vysokú účinnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie. Sú ideálne pre regióny s miernym podnebím.

Tepelné čerpadlo vyžaduje viac času na dosiahnutie želanej teploty, avšak jeho výhodou je stabilnejšia prevádzka pri stabilných podmienkach.

Moderné tepelné čerpadlá predstavujú pokročilú, environmentálne priateľskejšiu alternatívu ku klasickým kotlom na tuhé palivo. 75% tepla potrebného na vykurovanie domu pochádza z obnoviteľných zdrojov ako vonkajší vzduch, podzemná voda alebo pôda. Prostredníctvom elektriny je teda získavaná len malá časť tepla.

Náklady

Pri tepelnom čerpadle aj kotli na pelety počítajte s vyššími počiatočnými nákladmi.
Pri kotli treba brať do úvahy aj investíciu do peliet a uvažovať nad miestom na ich skladovanie. Ide však o investíciu, ktorá sa môže vyplatiť v dlhodobom horizonte, najmä ak zvážite, že peletky sú ekonomické palivo.

Tepelné čerpadlo prináša dlhodobé úspory na energiách a pri kombinácii s fotovoltikou je dlhodobo udržateľným riešením.

Ekologická udržateľnosť

Oba systémy využívajú obnoviteľné zdroje.
Kotol na peletky získava palivo z dreva a minimalizuje ekologický odtlačok.

Tepelné čerpadlo efektívne využíva obnoviteľné zdroje energie a znižuje závislosť na fosílnych palivách.

Starostlivosť a údržba

Pri výbere medzi kotlom na peletky a tepelným čerpadlom je dôležité zvážiť aj starostlivosť a údržbu. Pre správne fungovanie všetkých častí tepelného čerpadla je potrebná pravidelný servis. Myslite na to, že každoročná revízia zabezpečuje optimálnu prevádzku a môže predĺžiť záručnú dobu.

Pri kotli na peletky je dôležité dbať na správnu manipuláciu s palivom a pravidelné čistenie kotla.

undefined

zdroj: shutterstock

Kotol na peletky alebo tepelné čerpadlo?

Pri rozhodovaní medzi kotlom na peletky a tepelným čerpadlom je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

  • klimatické podmienky regiónu
  • rozpočet a investičné náklady
  • udržateľnosť
  • potrebu automatizácie a jednoduchosti používania

Aby oba tieto systémy fungovali tak, ako majú, je nutné, aby bola stavba, v ktorej sa nachádzajú, riadne zabezpečená proti únikom tepla. Tie je možné zistiť ešte pred zaobstaranám si niektorého typu vykurovania - napríklad pomocou termovízneho merania.

Po meraní je na mieste podniknúť kroky na čo najlepšie zateplenie domu.

Okrem toho, že by ste za kúrenie preplatili, môže nastať ďalší problém:

v prípade, že vaša stavba vykazuje neprimerané tepelné straty, môžete mať problém so schválením dotácie na tepelné čerpadlo.

Moderné možnosti vykurovania ponúkajú efektívne a ekologicky udržateľné riešenia pre každý dom. Rozhodnutie medzi kotlom na peletky a tepelným čerpadlom závisí od individuálnych potrieb a podmienok. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete odborné poradenstvo, neváhajte nás kontaktovať. V Renova Install vám pomôžeme s vybavením dotácie a máme potrebné znalosti pre riešenie vašich otázok aj realizovanie nápadov.

Tím odborníkov

Lukáš Frčo

GENERÁLNY RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

CENOVÉ PONUKY RODINNÉ DOMY

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

PLÁNOVANIE / DOTÁCIE

+421 948 759 508

office.renovainstall@gmail.com

Michal Dubovec

CENOVÉ PONUKY DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

+421 948 760 481

renovainstall4@gmail.com

Marek Chovančák

HLAVNÝ SERVISNÝ TECHNIK

+421 948 760 482

office.renovainstall@gmail.com

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs