Dotácie na tepelné čerpadlá z projektu Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam pomáha ľuďom s ekologickými riešeniami pri stavbách a rekonštrukciách, vďaka ktorým znížia svoje náklady na energie.

Od 30. októbra 2023 do konca prvého štvrťroku 2024 prebieha realizácia inštalácií.

📷

Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo?

Pred inštaláciou tepelného čerpadla musí byť vydaná poukážka. Je dôležité vedieť, že dotáciu môžete získať iba v prípade, ak typ čerpadla, ktoré ste si vybrali, spĺňa potrebné technické parametre. Ak ste požiadali o finančnú dotáciu na už nainštalované čerpadlo, spätné preplatenie nie je možné. Dôvodom môže byť výkon alebo technické parametre čerpadla, ktoré nespĺňajú potrebné požiadavky. Rovnako sa dotácia nevzťahuje na spätné preplatenie inštalácií, ktoré boli spustené do prevádzky pred vydaním poukážky.

Zoznam povolených zariadení je priebežne aktualizovaný. K získaniu dotácie vám veľmi pomôže nielen typ čerpadla, ktoré ste si vybrali, ale tiež to, či celá stavba spĺňa určité podmienky. Znamená to, že ak máte nové okná, dom je zateplený atď., podnikli ste kroky k zvýšeniu úspornosti stavby a navýšili ste tak šancu na získanie dotácie.

Následne je potrebné vyplniť formulár s názvom Žiadosť o registráciu zariadenia, ktorým sa dostanete do poradovníka elektronického systému. Ak máte problém s vyplnením formulára, pomôže vám manuál.

Výška dotácie

Suma uvedená na poukážke závisí od výkonu inštalovaného zariadenia. Pri tepelných čerpadlách je výška príspevkov pre rodinný dom až do výšky 4370 Eur a 2185 Eur pre bytový dom (jeden byt).

Aktuálna vlna dotácií zahŕňa podporu pre tepelné čerpadlá vzduch-vzduch. Tieto čerpadlá budú inštalované v objektoch, ktoré nemajú teplovodné vykurovanie.

Príspevok môže pokryť max. 50% oprávnených nákladov na inštaláciu (vrátane DPH) a poukážky pokrývajú tiež časť ceny za dodávku a montáž celého systému.

Veľmi dôležitou informáciou je, že od získania poukážky začína plynúť trojmesačná doba, počas ktorej musí prebehnúť kompletná inštalácia a uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky.

Odporúčame nájsť si včas realizačnú firmu, ktorá pripraví všetky potrebné komponenty a zariadenia na inštaláciu. Tak môžu všetky plánované práce začať už v krátkom čase od vydania poukážky.

Poukážka sa viaže na konkrétny objekt. Znamená to, že je potrebné preukázať sa zákonným dokumentom o vlastnení danej nehnuteľnosti, a tým je list vlastníctva.

V prebiehajúcom procese podania žiadosti o poukážku je možné meniť rôzne informácie, ale nie je možné zmeniť miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Tento objekt musí byť buď rozostavaný, alebo skolaudovaný a nesmie v ňom byť vyvíjaná podnikateľská činnosť.

Po získaní poukážky prechádza finančná podpora (dotácia z poukážky) priamo ku zhotoviteľovi - realizačnej firme. Firma vypracuje cenovú ponuku, od ktorej sa výška poukážky odráta.

V Renova Install vám pomôžeme so správnym výberom tepelného čerpadla aj so získaním dodácie. Na nás sa môžete spoľahnúť!

Autor: Lukáš Frčo

Dátum publikácie: 30.1. 2024

Tím odborníkov

Lukáš Frčo

GENERÁLNY RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

CENOVÉ PONUKY RODINNÉ DOMY

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

PLÁNOVANIE / DOTÁCIE

+421 948 759 508

office@renovainstall.eu

Michal Dubovec

CENOVÉ PONUKY DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

+421 948 760 481

michal.dubovec@renovainstall.eu

Marek Chovančák

HLAVNÝ SERVISNÝ TECHNIK

+421 948 760 482

office@renovainstall.eu

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs