Dotácie na tepelné čerpadlá z projektu Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam pomáha ľuďom s ekologickými riešeniami pri stavbách a rekonštrukciách, vďaka ktorým znížia svoje náklady na energie.

Aktivovanie žiadostí o poukážky z projektu Zelená domácnostiam nie je momentálne možné. Organizácia SIEA sa rozhodla pozastaviť vydávanie poukážok, keďže záujem o poukážky prevýšil sumu určenú pre tento projekt.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) však pracuje na novom projekte s rozpočtom 140 miliónov eur, ktorý bude financovaný z programu Slovensko. Nové podmienky podpory budú zverejnené po schválení projektu. Na webe Zelená domácnostiam sa môžete priebežne informovať o príprave tohto projektu.

Aktuálne je registrácia nových žiadostí aj naďalej otvorená a slúži na evidovanie žiadostí o podporu pre budúci rok.

undefined

Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo?

Dotáciu na tepelné čerpadlo môžete získať iba v prípade, že typ čerpadla ktoré ste si vybrali spĺňa potrebné technické parametre.
Dôležitou informáciou preto je, že najskôr musí byť vydaná poukážka, až potom je povolené inštalovať tepelné čerpadlo.

Ak by ste totiž žiadali o finančnú dotáciu na už nainštalované čerpadlo, je možné, že jeho výkon alebo technické parametre nebudú spĺňať požiadavky - a to môže zmariť vašu šancu na získanie dotácie.

Rovnako tak sa nevzťahuje spätné preplatenie na inštalácie, ktoré boli spustené do prevádzky pred vydaním poukážky.

Zoznam tepelných čerpadiel , ktoré sú povolené nájdete na webe Zelená domácnostiam.

K získaniu dotácie vám veľmi pomôže nielen typ čerpadla, ktoré ste si vybrali, ale tiež to, či celá stavba spĺňa určité podmienky.

V skratke to znamená, že ak máte nové okná, dom je zateplený atď., podnikli ste kroky k zvýšeniu úspornosti stavby a navýšili ste tak šancu na získanie dotácie. Je to v podstate bonus, ktorý vám uľahčí celý proces a zvýši vaše šance na úspech.

Následne je potrebné vyplniť formulár s názvom Žiadosť o registráciu zariadenia , ktorým sa dostanete do poradovníka elektronického systému.

Výška dotácie

Suma uvedená na poukážke závisí od výkonu inštalovaného zariadenia. Pri tepelných čerpadlách je výška príspevkov až do výšky 3400€.

Príspevok môže pokryť max. 50% oprávnených nákladov na inštaláciu (vrátane DPH) a poukážky pokrývajú tiež časť ceny za dodávku a montáž celého systému.

Veľmi dôležitou informáciou je, že od získania poukážky začína plynúť trojmesačná doba, počas ktorej musí prebehnúť kompletná inštalácia a uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky.

Odporúčame nájsť si včas realizačnú firmu, ktorá pripraví všetky potrebné komponenty a zariadenia na inštaláciu. Tak môžu všetky plánované práce začať už v krátkom čase od vydania poukážky.

Poukážka sa viaže na konkrétny objekt. Znamená to, že je potrebné preukázať sa zákonným dokumentom o vlastnení danej nehnuteľnosti, a tým je list vlastníctva.

V prebiehajúcom procese podania žiadosti o poukážku je možné meniť rôzne informácie, ale nikdy nie je možné zmeniť miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Tento objekt musí byť buď rozostavaný, alebo skolaudovaný a nesmie v ňom byť vyvíjaná podnikateľská činnosť.

Po získaní poukážky prechádza finančná podpora (dotácia z poukážky) priamo ku zhotoviteľovi - realizačnej firme. Firma vypracuje cenovú ponuku, od ktorej sa výška poukážky odráta.

Tím odborníkov

Erik Mišánik

OBCHODNÝ RIADITEĽ

+421 950 760 481

montaze@renovainstall.eu

Milan Mišánik

TECHNICKÝ RIADITEĽ

+421 950 760 480

servis@renovainstall.eu

Lukáš Frčo

FINANČNÝ RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

BACK OFFICE

+421 948 759 508

office@renovainstall.eu

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs