Dotácie na tepelné čerpadlá z projektu Zelená domácnostiam

Zelená domácnostiam je dlhodobý projekt, ktorý ponúka ľuďom v slovenských domácnostiach ekologické riešenia na zníženie nákladov na energie pri výstavbe a rekonštrukcii. Podpora zahŕňa nielen inštaláciu tepelných čerpadiel, ale aj fotovoltických panelov, solárnych kolektorov a ďalších zariadení, ktoré využívajú obnoviteľnú energiu.

Nový národný projekt bude prebiehať v rokoch 2023 až 2029 a je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s celkovým rozpočtom 151,6 milióna eur. Projekt riadi Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).
Ako získam dotáciu na tepelné čerpadlo?

Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo?

Pred inštaláciou tepelného čerpadla je nevyhnutné získať poukážku. Je dôležité vedieť, že dotáciu môžete získať iba v prípade, ak typ čerpadla, ktoré ste si vybrali, spĺňa potrebné technické parametre a je súčasťou aktualizovaného zoznamu povolených zariadení, ktorý pravidelne dopĺňa SIEA. Tento zoznam už obsahuje viac ako 5100 typov zariadení, ktoré spĺňajú všetky potrebné technické a ekologické štandardy.

Ak ste požiadali o finančnú dotáciu na už nainštalované čerpadlo, spätné preplatenie nie je možné.

undefined

Podmienky a výška dotácie

Suma uvedená na poukážke závisí od výkonu inštalovaného zariadenia. Pri tepelných čerpadlách je možné získať príspevok pre rodinný dom až do výšky 4370 Eur a 2185 Eur pre bytový dom (jeden byt).

Finančná pomoc pokrýva až 50% oprávnených nákladov na inštaláciu - vrátane montáže a materiálu.

Všetky inštalácie musia byť zahájené po dátume 30. októbra 2023.

Dôležité informácie k získaniu dotácie

Veľmi dôležitou informáciou je, že od získania poukážky začína plynúť trojmesačná doba, počas ktorej musí prebehnúť kompletná inštalácia a uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky.

Projekt vyžaduje, aby inštalácie vykonávali zhotovitelia, ktorí sú zaregistrovaní a majú zmluvu so SIEA. Na webovej stránke projektu nájdete aktuálny zoznam schválených zhotoviteľov, čo vám uľahčí nájsť potrebné služby pre správnu inštaláciu. Nájdite si realizačnú firmu, ktorá pripraví všetky potrebné komponenty a zariadenia na inštaláciu. Iba tak môžu všetky plánované práce začať už v krátkom čase od vydania poukážky.

Poukážka sa viaže na konkrétny objekt. Znamená to, že je potrebné preukázať sa zákonným dokumentom o vlastnení danej nehnuteľnosti, a tým je list vlastníctva.

V prebiehajúcom procese podania žiadosti o poukážku je možné meniť rôzne informácie, ale nie je možné zmeniť miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Objekt musí byť buď rozostavaný alebo skolaudovaný a nesmie v ňom byť vyvíjaná podnikateľská činnosť.

Po získaní poukážky prechádza finančná podpora (dotácia z poukážky) priamo ku zhotoviteľovi - realizačnej firme. Firma vypracuje cenovú ponuku, od ktorej sa výška poukážky odráta.

V Renova Install vám pomôžeme so správnym výberom tepelného čerpadla aj so získaním dotácie. Nečakajte a kontaktujte nás už dnes.

Autor: Lukáš Frčo

Dátum publikácie: 2. 5. 2024

Tím odborníkov

Lukáš Frčo

GENERÁLNY RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

CENOVÉ PONUKY RODINNÉ DOMY

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

PLÁNOVANIE / DOTÁCIE

+421 948 759 508

office.renovainstall@gmail.com

Michal Dubovec

CENOVÉ PONUKY DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

+421 948 760 481

renovainstall4@gmail.com

Marek Chovančák

HLAVNÝ SERVISNÝ TECHNIK

+421 948 760 482

office.renovainstall@gmail.com

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs