Dotácie na tepelné čerpadlá z projektu Zelená domácnostiam klopú na dvere!

Zelená domácnostiam pomáha ľuďom s ekologickými riešeniami pri stavbách a rekonštrukciách, vďaka ktorým znížia svoje náklady na energie.

Finančné prostriedky, ktoré má štát na tento projekt sú obmedzené a vydanie poukážky na dotáciu môže trvať tri, v niektorých prípadoch až desať mesiacov. Preto je potrebné v prípade záujmu požiadať o dotáciu čo najskôr.

Žiadosti o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel je možné podávať od 11. mája 2022.

Na čo využiť štátnu dotáciu?

Dotácie z projektu Zelená domácnostiam je možné aktuálne uplatniť iba na tepelné čerpadlo.

Príčinou je silne sa meniaci dopyt po inštaláciách jednotlivých zariadení, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje. Z tohto dôvodu sa bude štruktúra podpory pre jednotlivé zariadenia meniť.

Preto je podávanie žiadostí pre fotovoltické panely, solárne kolektory a pre kotly na biomasu v najbližších termínoch pozastavené.

undefined

Ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo?

Dotáciu na tepelné čerpadlo môžete získať iba v prípade, že typ čerpadla ktoré ste si vybrali spĺňa potrebné technické parametre.
Dôležitou informáciou preto je, že najskôr musí byť vydaná poukážka, až potom je povolené inštalovať tepelné čerpadlo.

Ak by ste totiž žiadali o finančnú dotáciu na už nainštalované čerpadlo, je možné, že jeho výkon alebo technické parametre nebudú spĺňať požiadavky - a to môže zmariť vašu šancu na získanie dotácie.

Rovnako tak sa nevzťahuje spätné preplatenie na inštalácie, ktoré boli spustené do prevádzky pred vydaním poukážky.

Zoznam tepelných čerpadiel , ktoré sú povolené nájdete na webe Zelená domácnostiam.

K získaniu dotácie vám veľmi pomôže nielen typ čerpadla, ktoré ste si vybrali, ale tiež to, či celá stavba spĺňa určité podmienky.

V skratke to znamená, že ak máte nové okná, dom je zateplený atď., podnikli ste kroky k zvýšeniu úspornosti stavby a navýšili ste tak šancu na získanie dotácie. Je to v podstate bonus, ktorý vám uľahčí celý proces a zvýši vaše šance na úspech.

Následne je potrebné vyplniť formulár s názvom Žiadosť o registráciu zariadenia , ktorým sa dostanete do poradovníka elektronického systému.

Počas tohto procesu je dôležité mať dohodnutú realizačnú firmu. V Renova Install vám ako realizačná firma pomôžeme s výberom správneho čerpadla, so samotnou realizáciou a vybavíme tiež všetky potrebné dokumenty.

Výška dotácie

Suma uvedená na poukážke závisí od výkonu inštalovaného zariadenia. Pri tepelných čerpadlách je výška príspevkov až do výšky 3400€.

Príspevok môže pokryť max. 50% oprávnených nákladov na inštaláciu (vrátane DPH) a poukážky pokrývajú tiež časť ceny za dodávku a montáž celého systému.

Veľmi dôležitou informáciou je, že od získania poukážky začína plynúť trojmesačná doba, počas ktorej musí prebehnúť kompletná inštalácia a uvedenie tepelného čerpadla do prevádzky.

Odporúčame nájsť si včas realizačnú firmu, ktorá pripraví všetky potrebné komponenty a zariadenia na inštaláciu. Tak môžu všetky plánované práce začať už v krátkom čase od vydania poukážky.

Poukážka sa viaže na konkrétny objekt. Znamená to, že je potrebné preukázať sa zákonným dokumentom o vlastnení danej nehnuteľnosti, a tým je list vlastníctva.

V prebiehajúcom procese podania žiadosti o poukážku je možné meniť rôzne informácie, ale nikdy nie je možné zmeniť miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Tento objekt musí byť buď rozostavaný, alebo skolaudovaný a nesmie v ňom byť vyvíjaná podnikateľská činnosť.

Po získaní poukážky prechádza finančná podpora (dotácia z poukážky) priamo ku zhotoviteľovi - realizačnej firme. Firma vypracuje cenovú ponuku, od ktorej sa výška poukážky odráta.

Na záver pripomíname, že ak ste sa do projektu Zelená domácnostiam rozhodli zapojiť s našou firmou Renova Install, odporúčame vám bezodkladne nás kontaktovať. Na tepelné čerpadlá sa totiž aktuálne čaká 10 až 18 týždňov, no pri včasnom uzatvorení spolupráce vám samozrejme vieme zabezpečiť kompletnú inštaláciu v stanovenom termíne.

Tím odborníkov

Erik Mišánik

OBCHODNÝ RIADITEĽ

+421 950 760 481

montaze@renovainstall.eu

Milan Mišánik

TECHNICKÝ RIADITEĽ

+421 950 760 480

servis@renovainstall.eu

Lukáš Frčo

FINANČNÝ RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs