Rozvody vody v dome

 • Kvalitné materiály chránia vodu pred koróziou, množením baktérií a vznikom vodného kameňa

 • Špecializovaný inštalatér dodržiava stanovené pracovné postupy

 • Medzi rozvody vody patrí aj stenové a podlahové vykurovanie

Cenová kalkulácia

Obsah:

Ako sa robia rozvody vody

Rozvody teplej a studenej vody sa neoplatí podceňovať. Kvalitná práca a materiály zabezpečujú bezproblémový chod a dlhoročnú životnosť. Skúsený inštalatér si nezľahčuje prácu a nevynechá potrebné kroky pri postupe.

 • Pred príchodom inštalatéra je vhodné označiť miesta, na ktorých sa budú nachádzať jednotlivé spotrebiče

 • Podľa projektovej dokumentácie sa označia presné miesta, ktorými bude viesť vodovodné a odpadové potrubie

 • Podľa typu potrubia sa zvolia správne techniky spájania - mechanicky, lepením alebo zváraním

 • Potrubie sa izoluje navllečením do polyetylénových hadíc

 • Spoje sa izolujú filcovým pásom

 • Pripravené potrubie je umiestnené v drážkach vysekaných v stenách alebo zavádzané v hornej vrstve podlahy

 • Po dokončení prepojenia sa prevádza skúška vodotesnosti a odolnosti potrubia

 • Po úspešnej kontrole sa všetky potrubia zahádžu maltou

 • Nasleduje pripojenie potrubia na vodovodné rozvody - z verejnej siete alebo vlastnej studne

 • Finálnym krokom je pripojenie všetkých spotrebičov, systémov a sanity

Typy rozvodov vody

Vodoinštalácie v dome je možné viesť

 • v podlahe

 • v inštalačných priečkach

 • vo vysekaných drážkach

 • v predstenových inštalačných systémoch

 • pod stropom

Pripojenie k rozvodom vody v dome

 • Sanita - umývadlo, vaňa, sprchový kút, toaleta, bidet

 • Spotrebiče - práčka, kuchynský drez, americká chladnička

 • Systémy - rozvody stenového a podlahového vykurovania

Vodu do záhrady privádza

 • domáci vodovod

 • vlastná studňa

 • nádrž na dažďovú vodu

Vodoinštalácie v záhrade je možné viesť

 • viditeľné nad zemou

 • skryté v zemi

 • v múroch domu alebo chaty

Vodoinštalácie v záhrade je možné viesť

 • nadzemné hadice na polievanie pripojené k vodovodnému kohútiku, napúšťanie bazéna

 • podzemné zavlažovanie trávnika

 • v múroch vývod vodovodného kohútika k vonkajšiemu umývadlu, vonkajšia sprcha

Rozvod vody zo studne

Úžitkovú alebo pitnú vodu z vlastnej studne privádza k vodovodnému kohútiku

 • čerpadlo umiestnené priamo v studni

 • čerpadlo umiestnené v technickej miestnosť

 • domáca vodáreň

Rozvody vody - aký materiál použiť

Dôležitý je výber správneho typu potrubia pre studenú a teplú vodu. Na rozvody teplej vody je potrebné použiť potrubie s hrubšími stenami. Tenké steny potrubia sa pri teplej vode môžu jednoducho zdeformovať.

Plastohliníkové viacvrstvové trubky

Výhody

 • jednoduchá manipulácia a montáž

 • nemenný tvar pri ohýbaní

 • odolnosť voči extrémnym výkyvom teplôt

 • dlhodobá životnosť

 • hygienická nezávadnosť

 • odolnosť voči chemikáliám

 • nízke tlakové straty, ktoré vznikajú trením

 • ekologické a recyklovateľné

 • nízka hlučnosť

 • odolnosť proti kolísaniu atmosférického tlaku

Nevýhody

 • využitie v horúcich systémoch môže zapríčiniť miernu deformáciu

Pozinkované trubky

Výhody

 • pozinkované trubky sa spájajú závitom, čo je veľmi pevný spoj. Na trhu sú však dnes už viaceré typy spojov aj samotných potrubí s dlhšou životnosťou

Nevýhody

 • opotrebovanie pozinkovaných trubiek nastáva už po 2-3 rokoch

 • trubky v stenách hrdzavejú a to negatívne ovplyvňuje kvalitu pitnej vody v domácnosti

Plastové trubky

Výhody

 • spĺňajú špecifické požiadavky pre každú inštaláciu

 • dlhá životnosť vďaka vysokej úrovni kvality

 • flexibilita

 • cenovo výhodné

 • odolné

 • nehrdzavejúce

 • ekologicky nezávadné

 • univerzálne

Nevýhody

 • postupom času sa zanášajú, mazľavejú

Potrubia od firmy Maincor

Výhody

 • vysoká odolnosť voči baktériám

 • odolnosť proti korózii

 • unikátna metóda spájania zaručuje dlhú životnosť

 • jednoduchá inštalácia

 • flexibilita

 • tvarová stálosť

 • typ PREMIUM nemá spoje, a to prináša ďalší benefit - nestráca tesnosť

Nevýhody

 • vyššia cena

Izolácia potrubia

 • Izolácia zabraňuje nechcenému ochladzovaniu alebo otepľovaniu rozvádzanej vody

 • Zabraňuje zrážaniu vody na vonkajšej strane potrubia

 • Zmierňuje hlučnosť potrubia

 • Izolácia sa vyrába z kaučuku, minerálnych vlákien alebo z najčastejšie používaného materiálu - polyetylénu

 • Hrúbka izolácie závisí od miesta uloženia potrubia

Dimenzovanie rozvodov vody

Bezchybné fungovanie rozvodov vody vyžaduje nadimenzovanie. Dimenzovanie je naplánovanie potrieb, podľa ktorého sa určí

 • najvhodnejšia vzdialenosť potrubia od zdroja vody

 • prietok potrubia

 • tlak potrebný na prívod vody od zdroja k jednotlivým zariadeniam v domácnosti.

Poddimenzované potrubie spôsobuje tlakovú stratu. Tlaková strata má za následok nízky výkon systému alebo jeho úplná nefunkčnosť.

Výpočet priepustnosti

 • Najdôležitejším parametrom pri dimenzovaní potrubia je výpočet priepustnosti. Priepustnosť je objem vody, ktorý prechádza potrubím za určitý čas (za hodinu/minútu/sekundu)

 • Presný výpočet následne určuje vhodný priemer vodovodného potrubia pre danú inštaláciu

 • Približnú priepustnosť je možné vypočítať aj z pohodlia domova vďaka tabuľke alebo kalkulačke potrubí.

V tabuľke nižšie sa nachádzajú parametre tlakovej straty pri plastovom potrubí. Tlaková strata vzniká pri trení kvapaliny o vnútorné steny potrubia.

zdroj: vodastore.sk
 • Prietok ukazuje množstvo vody, ktoré bude cez potrubie pretekať za hodinu, za minútu a za sekundu.

 • LDPE/HDPE PN 11 je údaj o jednotlivých rozmeroch potrubia. Pod rozmermi sú vypísané hodnoty tlakovej straty a rýchlosť prúdenia vody v potrubí.

 • Údaje v tabuľke sú udávané pri potrubí, ktoré má 100 m. V prípade kratšieho potrubia je potrebné vydeliť index tlakovej straty v správnom pomere.

Príklad výpočtu

 • potrubie má dĺžku 100 metrov

 • prietok potrubia je 40 litrov za minútu

 • priemer potrubia je Ø25

 • vzniknutá tlaková strata je 2,2 baru.

Pri potrubí s dĺžkou 25 metrov vynásobíme výsledok hodnotu 0,25

2,2 x 0,25 = 0,55

Vzniknutá tlaková strata je teda 0,55 baru.

Podľa výpočtu sa určuje výber priemeru potrubia, ktoré spôsobí čo najmenšie možné tlakové straty.

Cena

Do ceny vodoinštalačných prác spadá

 • úvodná konzultácia

 • návrh technického riešenia

 • kompletná realizácia rozvodov vody

 • prevedenie skúšky vodotesnosti

 • náradie, tesnenia, izolácia

Cenu vodoinštalácií od firmy Renova Install si vypočítate v kalkulácii na našom webe. Jednoducho vyplníte Kalkulačku a do 24 hodín od nás obdržíte nezáväznú ponuku v troch cenových reláciách.

Cenová kalkulácia

01

Vyberte si službu

02

Zadajte vstupné údaje o stavbe

03

Do 24 hodín získajte cenovú kalkuláciu.

Vodoinštalácia a odpady

Design by Tricks︱Development by LoopLabs