Inštalácia odpadových potrubí v rodinnom dome

Odpadové potrubie v dome možno nie je atraktívnou témou. Kvalitná inštalácia je však nevyhnutná pre správne fungovanie domácnosti. Cieľom kvalitného odpadového potrubia je hygienické odstránenie odpadových vôd a splaškov z domu.

Dôležitá je nielen vaša predstava, ale aj bezchybný projekt, profesionálna inštalácia a kvalitné materiály. Ak vás čaká montáž odpadového potrubia v novostavbe, zaiste vás zaujíma, na čo sa pripraviť. V článku vám poskytneme praktické informácie, vďaka ktorým sa dozviete všetko potrebné.

Na čo myslieť pri odpadovom potrubí

Odpady v dome nie sú krátkodobou záležitosťou. Vždy vyberajte starostlivo a s rozvahou. V prípade, že nie ste odborníkom v oblasti vodoinštalácií a odpadov, neváhajte sa poradiť so špecialistom alebo renomovanou firmou.
Na čo myslieť pri odpadovom potrubí?

Materiál

V súčasnosti sú odpadové potrubia vyrábané z PVC, železa, ocele, nerezovej ocele atď. Tieto materiály sú odolné voči korózii a chemikáliám.

Na zvislú kanalizáciu v dome sú najčastejšie používaným materiálom šedé rúry z PVC. Sú odolné a zvládnu teploty do 40 stupňov Celzia. PVC rúram nerobia problém domáce ani priemyselné odpadové vody, ktoré obsahujú chemické zlúčeniny.

Ako odpadové potrubie sú špeciálne navrhnuté aj takzvané flexibilné rúry. Sú obvykle vyrobené z plastu - je teda možné ohýbať ich do rôznych tvarov a uhlov. Flexibilné rúry sú jednoduché na inštaláciu a odolné voči chemikáliám a korózii. Znamená to, že majú dlhú životnosť a nevyžadujú častú údržbu. Sú schopné absorbovať vibrácie a tlmia hluk, ktorý môže vznikať pri prechode odpadových vôd cez potrubia.

Pod základovú dosku je najvhodnejšia inštalácia oranžovohnedých kanalizačných rúr. Sú určené pre výstavbu kanalizačných prípojok na odvod odpadových vôd. Používajú sa v bytových, priemyselných aj poľnohospodárskych objektoch.

Pozor na lacné odpadové rúry. Môžu mať nízku odolnosť voči horúcej vode alebo chemikáliám. To má negatívny vplyv na ich tvarovú stálosť a celkovú životnosť.

Priemer potrubia

Dôležitým faktorom pri výbere potrubia je jeho priemer. Ten by mal zodpovedať množstvu odvádzanej odpadovej vody. Priemer odpadového potrubia pre prípojky k domom sa používajú v priemere 110 - 220 milimetrov, najčastejšie vo veľkosti 160-200 milimetrov. Nedostatočný priemer odpadového potrubia môže v budúcnosti spôsobiť pretekanie a upchávanie.

Výber správneho odpadového potrubia vám uľahčí inštalačná firma s potrebnými znalosťami.

Umiestnenie inštalácie

Odpadové potrubie je potrebné inštalovať tak, aby k nemu bol ľahký prístup na prípadnú opravu. Je dôležité zvážiť aj sklon potrubia, aby bolo zabezpečené správne odvádzanie odpadových vôd.

Odvetranie

Odvetranie odpadového potrubia je nevyhnutné pre minimalizáciu nepríjemných pachov. Vývod odvetrania možný cez stenu alebo strechu budovy. Pri inštalácii je potrebné dodržiavať vzdialenosť od okien alebo komínov. Správna ventilácia budovy zabraňuje hromadeniu plynu a vzniku zdravotných rizík obyvateľov.

Náklady

V neposlednom rade je potrebné zvážiť náklady na inštaláciu. Rozvody odpadového potrubia nie sú lacná záležitosť. Aj napriek tomu je možné za rozumnú cenu zaobstarať kvalitné potrubie.

Radi by ste sa dozvedeli cenu inštalácie odpadového potrubia? S Renova Install kalkulačkou to nie je nemožné. Jednoducho vyplňte nezáväznú kalkuláciu na našom webe a my pre vás zadarmo vypracujeme tri cenové ponuky. Je už iba na vás, ktorú si vyberiete.

undefined

Čo predchádza montáži odpadového potrubia

Ak žiadate o novú kanalizačnú prípojku, najdôležitejším prvkom pred montážou odpadového potrubia je projektová dokumentácia. Najskôr je potrebné zaslať žiadosť miestnej vodárenskej spoločnosti. Vybavíte ju online, poštou alebo osobne. Lehota, ktorú má vodárenská spoločnosť na vybavenie vašej žiadosti je 30 dní. K projektu je nutné vyjadrenie účastníkov stavebného konania.

Po schválení projektu je možné požiadať o stavebné povolenie. Vo vodárenskej spoločnosti nasleduje uzatvorenie zmluvy o odvádzaní splaškových vôd. Po úspešnej administratíve začína realizácia kanalizačnej prípojky.

Postup montáže

Keď máte za sebou legislatívu, prichádza na rad montáž odpadového potrubia.

Plánovanie a návrh

Plánovanie je nevyhnutným krokom montáže. V pláne sú vyznačené miesta, kde budú potrubia umiestnené, aká bude ich veľkosť, typ a dĺžka. Tento plán vypracuje projektant na základe veľkosti domu, počtu kúpeľní a kuchýň.

Príprava miesta pre inštaláciu

Pred príchodom inštalatérov je dôležité zabezpečiť prístup k miestam, ktorými bude vedená inštalácia odpadového potrubia. Inštalatéri potom vysekajú a vyvŕtajú otvory do stien a podláh, do ktorých vložia vnútorné odpadové potrubia. Táto príprava sa musí vykonať bez akéhokoľvek porušenia statickej stability stavby.

Uloženie potrubí

Pripravené potrubia sa umiestňujú do pripravených drážok vysekaných v stenách a v podlahe.

Riešenie prechodov

Dôležité sú pevné spoje prechodov medzi jednotlivými časťami odpadového systému. Je nutné zabrániť prípadným netesnostiam.

Testovanie potrubí

Po dokončení inštalácie nasleduje test potrubia. K testovaniu sa používajú rôzne metódy, ako napríklad napustenie vody alebo vzduchu do potrubia. Takýto test zaistí prípadné úniky. Kontrola odpadových sa mala vykonáva pred zapojením spotrebičov a sanitárnej keramiky, aby sa predišlo problémom a nákladným opravám v budúcnosti.

Pripojenie k spotrebičom a sanite

Na hotové odpadové potrubie sa pripájajú sanitárne zariadenia a spotrebiče. Je nutné použiť správne tvarovky a redukcie. Dôležité je dodržiavať správne rozmery medzi potrubiami, tvarovkami a redukciami, aby sa zabránilo problémom s prietokom odpadových vôd.

Pripojenie na kanalizáciu

Keď sú potrubia úspešne nainštalované a otestované, je potrebné ich pripojiť k vonkajšej kanalizácii. Kanalizačná prípojka je pod zemou - pripravená na pripojenie potrubí. Vonkajšie odpadové rúry je nutné uložiť v minimálnom spáde 2 - 2,5%. To je 2 - 2,5 centimetra na jeden meter dĺžky potrubia. Tým sa zabráni upchatiu jednotlivých úsekov.

Dokončovacie práce

Po pripojení na kanalizáciu sa vykonajú dokončovacie práce. Patrí medzi ne zakrytie prípojky a prekrytie vonkajšieho potrubia, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.

Záznamy a dokumenty o odpadových potrubiach si určite uschovajte. Môžu byť užitočné pri stavebných prácach v budúcnosti. Keď máte prehľad o umiestnení potrubí, je jednoduchšie včas zaistiť aj prípadné problémy.

Inštalácia odpadových potrubí v dome môže byť komplikovaná a vyžaduje si odbornosť. Preto sa odporúča, aby ju vykonávali skúsení odborníci.

undefined

Možnosti odvodu odpadu

V rodinnom dome máte na výber niekoľko možností odpadových systémov. Najjednoduchším riešením je napojenie na verejnú kanalizáciu. Ak však nemáte k dispozícii túto možnosť, je možné zvoliť septik alebo žumpu.

Odvod do verejnej kanalizácie

Verejná kanalizácia odvádza odpadové vody do čističky. Proces čistenia vody v čističke odpadových vôd prebieha v niekoľkých krokoch a môže sa líšiť v závislosti od typu a veľkosti čističky. Čistiacim procesom sa docieli bezpečnosť vody pre ľudí a životné prostredie. Voda sa po procese čistenia môže vrátiť do životného prostredia v podobe pitnej vody alebo vody na zavlažovanie.

Septik

Septik je samostatné zariadenie na spracovanie odpadových vôd. Zvyčajne sa inštaluje priamo pod zemou na pozemku domu. Odpadové vody pritekajú do nádrže, kde sa oddeľujú pevné látky od tekutých. Následne sa tekutina odvádza cez drenážne polia do pôdy.

Žumpa

V žumpe sa zhromažďuje a dočasne ukladá odpad z domácnosti, kým nie je odvezený na spracovanie. Žumpa môže byť vyrobená z betónu, plastu alebo kovu. Je umiestnená pod zemou v blízkosti stavby. Je potrebné dodržiavať pravidelnú údržbu a čistenie, aby sa zabránilo problémom s preplnením, zápachom alebo kontamináciou pôdy a vody.

Následky neodbornej inštalácie odpadového potrubia

Keď sa povie neodborná inštalácia, väčšina z nás si predstaví zlú prácu inštalatérov. Neodbornosť inštalatérov však nie je vždy príčinou problémov, ktoré môžu nastať už v krátkom časovom horizonte. Príčiny porúch odpadového potrubia môžu byť spôsobené aj použitými materiálmi.

Netesnosť, prasknutia aj nízka odolnosť voči vonkajším vplyvom. Okrem toho môžu nekvalitné potrubia spôsobovať vibrácie, ktoré majú za následok hluk, ktorý sa prenáša po celej sieti odpadových potrubí. Tento problém vzniká ak nie sú potrubia dostatočne izolované alebo ak sú inštalované tesne pod podlahou alebo pri stene.

Neodborný prístup a nekvalitné potrubia môžu spôsobiť závažné problémy. Ak nemáte znalosti v danom odbore, odporúčame obrátiť sa na inštalačnú firmu. S Renova Install si môžete byť istí odbornosťou a kvalitnými materiálmi. Ak máte akékoľvek požiadavky alebo otázky, neváhajte nás kontaktovať .

undefined

Dlhotrvajúca funkčnosť odpadového potrubia spočíva i v správnom používaní. V článku zameranom na rozvody vody sme si povedali o prevencii proti poškodeným a upchatým odtokom. Vďaka dodržiavaniu jednoduchých pravidiel vám budú kvalitné odpady slúžiť po celý život.

Autor: Lukáš Frčo

Dátum publikácie: 31.1. 2024

Tím odborníkov

Lukáš Frčo

GENERÁLNY RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

CENOVÉ PONUKY RODINNÉ DOMY

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

PLÁNOVANIE / DOTÁCIE

+421 948 759 508

office.renovainstall@gmail.com

Michal Dubovec

CENOVÉ PONUKY DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

+421 948 760 481

renovainstall4@gmail.com

Marek Chovančák

HLAVNÝ SERVISNÝ TECHNIK

+421 948 760 482

office.renovainstall@gmail.com

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs