Význam bleskozvodu pre bezpečnosť rodinného domu

Hoci je ochrana domova a rodiny dôležitou témou, bleskozvod nie je obvykle našou prvou voľbou v oblasti bezpečnosti. Často kladieme väčší dôraz na elektrické zariadenia, ktoré sa nachádzajú v našich domácnostiach. Akonáhle sa objavia nečakané problémy s elektroinštaláciami, prvé myšlienky smerujú k samotným zariadeniam a nie k ochrannej výbave, ktorá môže problémom predísť. Prečítajte si viac o tom, prečo je práve bleskozvod dôležitým ochranným prvkom.

Čo je to bleskozvod a prečo je dôležitý

Bleskozvod chráni stavbu a jej obyvateľov pred priamym zásahom bleskom. Pri údere blesku sa v elektrickom vedení vytvorí vysoké prepätie, ktoré má za následok poškodenie elektroinštalácií v dome. Bez bleskozvodu môže dôjsť k požiaru alebo iným nebezpečným situáciám, ktoré ohrozujú nielen majetok, ale aj ľudské životy. Bleskozvody sa zaraďujú medzi dôležité prvky bezpečnostnej výbavy rodinného domu.

Správne prepojenie bleskozvodu s elektroinštaláciou poskytuje spoľahlivú ochranu.

Pri navrhovaní a inštalovaní bleskozvodu je tiež dôležité zohľadniť konkrétnu elektroinštaláciu, ktorá sa v objekte nachádza.

Princíp bleskozvodu

Keď sa blesk blíži k budove, elektrické náboje v atmosfére začnú interagovať s bleskozvodom. Tento proces vytvára elektrický výboj, ktorý vedie náboj blesku z hrotu do vodičov a následne do zeme. Úlohou bleskozvodu je teda odviesť náboj blesku do zeme a minimalizovať riziko priameho zásahu stavby. Vďaka tomuto procesu sa výrazne minimalizuje riziko poškodenia budovy, ktoré by mohlo vzniknúť pri priamom zásahu bleskom.

undefined

zdroj: unsplash

Inštalácia bleskozvodu

Bleskozvod by mal byť z hľadiska bezpečnosti inštalovaný na každej stavbe, ktorá je vystavená riziku zásahu bleskom. Ide najmä o vysoké stavby, ako sú napríklad bytové domy alebo komerčné budovy. Týka sa to však aj menších budov, akými sú rodinné domy alebo chatky.

Bleskozvod sa skladá z kovového hrotu, ktorý sa inštaluje na strechu budovy. K hrotu sa pripájajú vodiče, ktoré vedú náboj blesku do zeme. Vodiče musia byť dostatočne hrubé a správne pripojené k zemi, aby zabezpečili spoľahlivý a bezpečný odvod blesku. Pri novostavbách by mal projektant zahrnúť inštaláciu bleskozvodu do projektu stavby. Vďaka tomu sa zabezpečí optimálne umiestnenie bleskozvodu a minimalizujú sa prípadné starosti s neskoršou inštaláciou. V prípade starších stavieb je možné bleskozvod inštalovať aj dodatočne.

Inštaláciu bleskozvodu vždy prenechajte kvalifikovanému a skúsenému odborníkovi. Poradí vám s výberom a inštaláciou správneho typu pre vašu budovu.

Uzemnenie bleskozvodu

Uzemnenie bleskozvodu je technické riešenie, ktoré zabezpečuje spojenie bleskozvodu s uzemňovacím systémom stavby.

Na bezpečné odvádzanie nadbytočnej elektrickej energie z elektrického zariadenia slúži uzemňovač. Uzemňovač odvedie elektrinu do zeme, kde sa môže bezpečne rozptýliť. V dnešnej dobe sa často realizuje základový uzemňovač. Nachádza sa v základoch domu (v betóne) a nehrdzavie. Hromozvod uložený do základov patrí vďaka tomu medzi najideálnejšie riešenia. Uzemňovače, ktoré sa nachádzajú v zemi podliehajú korózii a z toho dôvodu časom strácajú svoju účinnosť.

Spojenie bleskozvodu s uzemňovačom zabezpečuje, že pri údere blesku sa elektrická energia bezpečne odvedie z budovy do zeme. Vďaka tomu sa minimalizuje riziko požiaru alebo poškodenia elektroinštalácií. Uzemňovač a bleskozvod sú teda dôležité súčasti ochrany stavby pred úderom blesku. Vďaka nim je prevádzka elektrických zariadení v budove bezpečná.

undefined

zdroj: unsplash

Ako chrániť rodinný dom pred bleskom

Okrem ochrany majetku a rodiny pred bleskom prostredníctvom bleskozvodu môžeme vďaka ďalším krokom posunúť bezpečnosť na vyššiu úroveň. Ako na to?

Elektrické zariadenia v dome by mali mať kvalitné uzemnenie. Vďaka tomu sa v prípade úderu blesku elektrická energia bezpečne odvedie do zeme. Používajte zariadenia na ochranu proti prepätiu. Táto funkcia chráni elektrické zariadenia pred negatívnym vplyvom prepätia, ktoré vzniká pri údere blesku. Strecha by mala byť dostatočne krytá a zabezpečená, aby sa v prípade blesku minimalizovalo jej poškodenie. Na strechách budov sú sú často inštalované solárne kolektory a fotovoltické panely. To znamená, že sú vystavené poškodeniu vplyvom počasia. Je dôležité si uvedomiť, že investícia do solárnych panelov nie je nízka, preto je potrebné zvážiť aj riziko akým je aj úder blesku. Ak vaša budova nie je vybavená bleskozvodom, zvážte jeho montáž pred inštaláciou solárnych panelov. Minimalizujete riziko poškodenia panelov a ochránite svoju investíciu.

Všetky tieto opatrenia by mali byť realizované v spolupráci s odborníkmi na elektroinštalácie a ochranu pred úderom blesku. Ak sa chcete dozvedieť viac, neváhajte sa obrátiť na firmu Renova Install. Radi vám pomôžeme k bezpečnejšiemu bývaniu.

Tím odborníkov

Lukáš Frčo

GENERÁLNY RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

CENOVÉ PONUKY RODINNÉ DOMY

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

PLÁNOVANIE / DOTÁCIE

+421 948 759 508

office.renovainstall@gmail.com

Michal Dubovec

CENOVÉ PONUKY DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

+421 948 760 481

renovainstall4@gmail.com

Marek Chovančák

HLAVNÝ SERVISNÝ TECHNIK

+421 948 760 482

office.renovainstall@gmail.com

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs