Tepelné čerpadlo na ohrev vody

Tepelné čerpadlo je moderné a úsporné zariadenie, ktoré dokáže využiť teplo z okolitého prostredia na vykurovanie domu alebo na ohrev vody. V článku sa zameriame na druhú možnosť - ako tepelné čerpadlo využijete na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) pre domácnosť.

Tepelné čerpadlo na TÚV

Tepelné čerpadlo na ohrev vody pozostáva z jednotky, ktorá obsahuje komponenty potrebné na proces rekuperácie tepla. Patrí sem výparník, kompresor, kondenzátor a nádrž na horúcu vodu. V závislosti od typu tepelného čerpadla je integrovaný aj solárny výmenník tepla, ktorý umožňuje aj pripojenie solárnych kolektorov.

Tepelné čerpadlo na ohrev vody počas prevádzky absorbuje teplo z cirkulujúceho alebo odvádzaného vzduchu a vedie ho do výparníka. Vo vnútri výparníka je chladivo, ktoré je zahriate na nízku teplotu a mení sa na paru. Tá sa stlačí kompresorom, čím sa jej teplota ešte zvýši. Následne sa para vedie do kondenzátora, kde odovzdá teplo vode v nádrži a kondenzuje späť na kvapalinu. Kvapalné chladivo sa potom vráti do výparníka a cyklus sa opakuje.

undefined

schéma: tepelné čerpadlo na ohrevu túv

Tepelné čerpadlo pre ohrev vody dokáže odoberať teplo z okolitého prostredia a má veľmi nízke tepelné straty. Pohybujú sa okolo 1,09 kWh za 24 hodín pri objeme 300 litrov, pričom klasický 300 litrový stacionárny ohrievač vody má tepelné straty okolo 2,7 kWh/24h3. To znamená, že tepelné čerpadlo je oveľa úspornejšie ako elektrický bojler.

Tepelné čerpadlo môže byť kombinované s fotovoltaickým systémom. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo sú kombináciou, ktorá umožňuje efektívne využitie obnoviteľnej slnečnej energie na ohrev teplej vody. Tým sa znižuje energetická spotreba domácnosti a zároveň prispievate k využitiu obnoviteľných zdrojov energie.

Maximálna teplota vody

Tepelné čerpadlo na ohrev vody dokáže ohriať vodu na 65 °C bez použitia ďalšieho vykurovacieho telesa. Väčšina tepelných čerpadiel na ohrev vody má možnosť nastaviť dve možnosti teploty vody. Prvou možnosťou je prevádzka v nízkom tarife a v prípade pripojenia k fotovoltike. Druhou je prevádzka vo vysokom tarife. Vďaka týmto možnostiam dokážete optimalizovať spotrebu energie a zvýšiť komfort.

Zásobník na tepelné čerpadlo

Dôležitou súčasťou systému tepelného čerpadla je zásobník. Slúži na uchovávanie horúcej vody, ktorú následne využijete na kúpanie, umývanie alebo pranie. Zásobník na tepelné čerpadlo musí byť špeciálne navrhnutý tak, aby mal kvalitnú izoláciu a dostatočne veľkú plochu výmenníka tepla.
Zásobník sa zvyčajne umiestňuje vedľa jednotky tepelného čerpadla. V prípade, že to nie je možné, môže byť vzdialený až desať metrov.

Pri výbere zásobníka na teplú vodu pre tepelné čerpadlo je potrebné brať do úvahy počet osôb v domácnosti, frekvenciu používania teplej vody a možnosť pripojenia solárnych kolektorov.

Aké tepelné čerpadlo vybrať na ohrev teplej vody

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tieto čerpadlá sú vhodné pre menšie a stredne veľké domácnosti. Jednoduchá inštalácia nezahŕňa zemné vrty ani iné zložité inštalačné práce. Využívajú teplotu okolitého vzduchu na získanie tepla pre ohrev TÚV.

Tepelné čerpadlo voda-voda

Čerpadlo typu voda-voda vyžadujú prítomnosť vodného zdroja, ako je napríklad studňa alebo jazero. Voda sa používa na získavanie tepla, ktoré je následne využívané na ohrev TÚV. Sú účinné a poskytujú stabilnú výkonovú kapacitu.

Tepelné čerpadlo zem-voda

Tieto čerpadlá získavajú teplo z pôdy pomocou zemného kolektora alebo sond. Sú vhodné pre väčšie domácnosti a poskytujú vysokú účinnosť. Ich inštalácia vyžaduje realizáciu zemného vrtu alebo položenie plošiny na zber tepelného výkonu.

Pri výbere najvhodnejšieho tepelného čerpadla na ohrev teplej úžitkovej vody je dôležité zohľadniť aj energetickú účinnosť, veľkosť zásobníka na vodu a nároky na teplo v domácnosti. Ak potrebujete poradiť s výberom vhodného tepelného čerpadla pre vašu domácnosť, obráťte sa na nás.

undefined

zdroj: archív Renova Install

Tepelné čerpadlo na ohrev vody cena

Jedným z dôležitých aspektov, ktorému je nutné pri výbere tepelného čerpadla venovať pozornosť, je jeho energetická účinnosť. Energetická účinnosť tepelného čerpadla je kritickým faktorom, ktorý ovplyvňuje jeho prevádzkové náklady a ekologickú stopu. Vyššia energetická účinnosť umožňuje efektívnejšie využívanie energie a znižuje spotrebu elektrickej energie. To sa prejavuje na nižších nákladoch a prínose pre životné prostredie.

Cena tepelného čerpadla sa obvykle pohybuje od 6 100 do 11 200 Eur bez montáže. Finálna investícia sa môže líšiť aj podľa potreby stavebných úprav, napríklad zasekania potrubia v hotových miestnostiach. Návratnosť investície do tepelného čerpadla závisí od množstva spotreby teplej vody, ceny elektriny a možnosti získať štátnu dotáciu.

Štátna dotácia na tepelné čerpadlo je poskytovaná prostredníctvom programu Zelená domácnostiam.

Ak zvažujete inštaláciu tepelného čerpadla, v Renova Install vám ponúkame poradenstvo, pomoc pri vybavovaní štátnej dotácie, kvalitné tepelné čerpadlá i montáž. Neváhajte nás kontaktovať už dnes.

Tím odborníkov

Lukáš Frčo

GENERÁLNY RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

CENOVÉ PONUKY RODINNÉ DOMY

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

PLÁNOVANIE / DOTÁCIE

+421 948 759 508

office.renovainstall@gmail.com

Michal Dubovec

CENOVÉ PONUKY DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

+421 948 760 481

renovainstall4@gmail.com

Marek Chovančák

HLAVNÝ SERVISNÝ TECHNIK

+421 948 760 482

office.renovainstall@gmail.com

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs