Aká je cena fotovoltiky?

Cenu fotovoltických panelov ovplyvňuje veľkosť panelu, typ inštalácie a technológia využitá pri výrobe panelov. Na fotovoltické panely sa vzťahuje možnosť využitia štátnej dotácie až do 1500 Eur. V Renova Install vám navrhneme riešenie, vybavíme potrebné dokumenty a pomôžeme vám aj so získaním dotácie.

Fotovoltika pre rodinný dom

Fotovoltické panely generujú najviac elektrickej energie približne od šiestej hodiny ráno do šiestej hodiny večer. Pre rodinný dom je fotovoltaika vhodným riešením v prípade, že domácnosť využíva elektrické spotrebiče práve v tomto čase. Systém sa tak využíva naplno a i návratnosť počiatočnej investície je rýchlejšia. Výpočet ceny fotovoltiky pre rodinný dom závisí od spotreby elektrickej energie v konkrétnej domácnosti. 

Príklad - výpočet úspory s fotovoltaikou:

- Priemerná ročná spotreba elektriny v domácnosti je približne 2500 kWh.

- V domácnosti žijú štyria ľudia a na ohrev vody používajú bojler s objemom 120 litrov.

- Optimálny výkon fotovoltických panelov pre takúto domácnosť je 3,3 kW.

- Orientačná cena fotovoltaického systému spolu s montážou je pri aktuálnych cenách približne 6500 Eur.

- Najvyššia možná výška dotácie na fotovoltaiku je 1500 Eur.

Doplatok zákazníka sa teda pohybuje vo výške 5000 Eur. Pre tento dom sú ročné náklady na elektrickú energiu znížené približne o 400 Eur.

undefined

zdroj: unsplash

Fotovoltika pre bytový dom

Cena fotovoltaických modulov sa v posledných rokoch znížila o 80 %. Preto sa fotovoltaické systémy oplatí inštalovať aj na strechy bytových domov. Solárne systémy na bytové domy sú pri správnom návrhu ziskové aj bez podpory štátu.

V dome je jeden hlavný istič pre celý bytový dom. Systém tak vytvára jedno centrálne odberné miesto. Zlúčenie elektromerov zaistí úspory pri platbe za istič. Znamená to, že všetci obyvatelia bytového domu platia za jedno odberné miesto. Pri inštalácii fotovoltiky pre bytový dom je dôležité, aby s týmto krokom súhlasila väčšina, (v mnohých prípadoch všetci) obyvatelia domu.

Príklad - fotovoltaika pre bytový dom:

Bytový dom s tridsiatimi bytmi môže pri priemernej spotrebe elektriny dosiahnuť inštaláciou fotovoltaiky návratnosť už za štyri roky. 

Návratnosť fotovoltickej elektrárne

Návratnosť ceny fotovoltických panelov je aj napriek vyššej počiatočnej investícii rýchla. Závisí od aktuálnej výšky ceny energie. Profesionálne navrhnutým systémom dosiahnete návratnosť fotovoltickej elektrárne za 10 rokov. Maximálna možná výška dotácie na fotovoltické panely je 1500 Eur.

Pri financovaní je možné požiadať o dotácie od štátu prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam. Okrem dotácie môže cestu k sebestačnosti uľahčiť napríklad aj EKO pôžička od VÚB banky.

Výšku financií vložených do nákupu fotovoltaiky je možné regulovať spotrebou energie. To znamená využívať elektrické spotrebiče v čase, kedy panely produkujú najviac elektriny. Investovať do fotovoltaiky sa oplatí predovšetkým tým, ktorí majú vysokú spotrebu elektriny v priebehu slnečných hodín počas dňa.

undefined

zdroj: unsplash

Virtuálna batéria

Na trhu s fotovoltaikou sa dnes môžeme stretnúť s pojmom virtuálna batéria. Úspora elektriny s batériou sa pohybuje až vo výške 50 %. 

Batéria slúži na ukladanie prebytkov vyrobenej elektrickej energie. Výhodou je, že nemusíte investovať do fyzickej batérie. Prebytočná elektrická energia putuje do virtuálnej batérie, do ktorej je možné uložiť elektrinu vo výške dennej spotreby celej domácnosti. Skoro ráno a neskoro večer je možné takto uloženú energiu čerpať. Mesačný poplatok za uskladnenie elektrickej energie je 2 Eurá.

V prípade, že máte záujem o virtuálnu batériu, všetky potrebné informácie nájdete na webových stránkach ZSE.

Pri správne navrhnutom projekte je fotovoltaika výhodnou investíciou. V Renova Install pre vás navrhneme riešenie, vybavíme potrebné dokumenty a pomôžeme vám aj so získaním štátnej dotácie. Neváhajte a kontaktujte nás už dnes.

Tím odborníkov

Lukáš Frčo

GENERÁLNY RIADITEĽ

+421 950 760 482

obchod@renovainstall.eu

Erik Kubizna

CENOVÉ PONUKY RODINNÉ DOMY

+421 940 993 093

dopyt@renovainstall.eu

Ľubomíra Bielaková

PLÁNOVANIE / DOTÁCIE

+421 948 759 508

office.renovainstall@gmail.com

Michal Dubovec

CENOVÉ PONUKY DEVELOPÉRSKE PROJEKTY

+421 948 760 481

renovainstall4@gmail.com

Marek Chovančák

HLAVNÝ SERVISNÝ TECHNIK

+421 948 760 482

office.renovainstall@gmail.com

Napíšte nám správu

Design by Tricks︱Development by LoopLabs